Na čijoj si strani u sukobu generacija?

Šta god pisao, često se bavim odrastanjem... nevidljivo mi je... i sve se plašim da će nekako proći, a da to ja neću ni...

Boris Grgurović

Komunikacije sa idejom čine čuda

U novoj eri javnog komuniciranja, kada komunikatori nisu više samo profesionalci, već dojučerašnji recipijenti...

Adis Hasaković