Commerzbank pod istragom američkih vlasti

Spekulira se da bi ova njemačka banka, zbog kršenja propisa, mogla platiti do 650 miliona dolara na ime poravnanja.

Pročitajte više...