Južnoafričke narandže pod pritiskom Evrope

Zbog pojave gljivice u pošiljci narandži EU zahtijeva dodatna ispitivanja, no ima sumnji na zaštitu domaćih tržišta.

Pročitajte više...