Smeđi ugalj ugrožava njemačko selo

Nijemci manjak energije nadoknađuju pomoću smeđeg uglja, jednog od najvećih zagađivača među fosilnim gorivima.

Pročitajte više...