Hrvatski sudar sa stvarnošću

Kako se Hrvatska našla u društvu Benina, Ugande, Madagaskara, Čada, Demokratske Republike Kongo, Afganistana, Sirije.

Miroslav Filipović