Izazov ruskog pada

Iako Rusija živi u dugoročnom padu, i dalje predstavlja vrlo realnu prijetnju za međunarodni poredak u Evropi i šire. 

Joseph S. Nye Jr.