Politika istih aršina

Da li posjetu delegacije iz Sarajeva Novom Pazaru treba smatrati neprijateljskom ili ustaljenom regionalnom praksom?

Mladen Mirosavljević