Admir Lisica

Admir Lisica je magistrirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za historiju. Vanjski je saradnik nekoliko bh. listova i portala.

BiH je tokom svog dugog historijskog postojanja često mijenjala državne simbole i sve je bilo uvjetovano politikom.
Lindov je sa svojom porodicom, koja je živjela u Hrasnici, u Kraljevinu Norvešku došao u toku ratne 1993. godine.
Zemaljski muzej u Sarajevu otvorio je svoja vrata građanima Bosne i Hercegovine 1. februara 1888. godine.
U Hercegovini se nalazi grad Daorson, čiji je ilirski narod bio saveznik velikog imperatora Julija Cezara.
Gazi Husrev-begova medresa može se pohvaliti s gotovo pet stoljeća kontinuiranog rada.
Zajednički cilj svih listova u emigraciji je promoviranje bosanskohercegovačkog kulturnog naslijeđa.
Oglasi