Bojana Belčević

Bojana Belčević je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila je kao novinarka dnevnog lista Danas i savjetnica za odnose sa javnošću u oblasti kulture.

Glumica Bojana Maljević govori o aktuelnim političkim temama, klimi u društvu, situaciji u medijima, ali i pojedinim ulogama i profesionalnim bavljenjem temama...
Jedan od najčitanijih pisaca regije Vladimir Arsenijević govori o izbjeglicama, Evropi, politici i kulturi Balkana...
Oglasi