Boris Cigler

Boris Cigler

Boris Cigler

Boris Cigler je direktor i vlasnik konsultantske agencije Otto Ziegler sa uredom u Sarajevu i Amsterdamu. Dobitnik je Netherlands Fellowship Program stipendije Kraljevine Holandije, te je na Univerzitetu u Amsterdamu završio magistarski studij iz međunarodne ekonomije. Posljednje četiri godine živi i radi na relaciji Sarajevo -  Amsterdam.

Piše: Boris Cigler U zemlji gdje se i dalje najviše priča o prošlosti, gdje sadašnjost ne budi nikakvu nadu za bolje...
Doznake novca iz dijaspore su jedan od najbitnijih prihoda BiH, koja taj potencijal ne zna ili ne želi iskoristiti.
Sistem je tako i napravljen – da svi mogu krasti i varati sistem, samo što oni na vrhu piramide mogu krasti najviše.
Pendžer i ples na terasi hotela Evrope je prošlost. Ovo je sadašnjost i budućnost, stoga lajkanjem do ljubavi.
Piše: Boris Cigler Kada sam bio dijete odlazak na more bio je avantura. Avantura i vrlo zahtjevan porodični poduhvat u...
Piše: Boris Cigler Putovati iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo uvijek je izazov i avantura, bilo da se krećeš kopnom...
Piše: Boris Cigler Šta je to što neko društvo ima, a drugo nema, presudni faktor uspjeha ili neuspjeha društva, boljeg...
Oglasi