Dragan Bursać

Dragan Bursać je profesor filozofije, zaposlen na BUKA portalu, gdje radi kao kolumnista i novinar.

Važnije je negiranje genocida i vaspostavljanje Mladića i Karadžića u pansrpsku herojsku epiku od kilometra autoputa.
Ministar Crnadak ispunjava državne obaveze, samo države Srbije, a ne svoje zemlje BiH i njenih građana koji ga plaćaju.
Danas nema niti Ilije, niti žene mu Desanke, niti sina im Slobodana Stojanovića. Od tuge, nakon rata umiru oba roditelja
Jer, ubiti takvu veličinu možete samo ako osim genocidnog imate i elitocidne namjere.
Pitanje je ko će sahraniti zlo koje se odaziva na ime Vjerica Radeta - od takvog zla ljudi bježe i kad se u smrt vraća.
Radio Slobodna Srebrenica otišla je nasmijana i lijepa, sve sa Ninom i 'Odmetnicima' u neku drugu realnost...
Oglasi