Fahri Musliu

Fahri Musliu je novinar u penziji. Bio je 38 godina dopisnik iz Beograda za medije na albanskom jeziku na Kosovu, saradnik Glasa Amerike i BBC-a. Pisao je za brojne medije na nekadašnjem srpskohrvatskom jeziku (Borba, Naša Borba, Vjesnik, Danas...). Bavi se publicistikom i objavio je nekoliko knjiga na albanskom i srpskom jeziku.

Ramush Haradinaj je za Albance nacionalni heroj, a za Srbe i srpsku vlast 'ratni zločinac'...
Izjave o mogućem ujedinjenju Albanije i Kosova izgledaju kao kad dužnici uslovljavaju kreditora.
Ukoliko pred Specijalni sud izađu osumnjičeni iz izvještaja Dicka Martyja, desit će se tektonski politički poremećaji.
Bez podrške Mustafe, SAD-a i NATO-a, predsjednik izjavljuje da će vojska Kosova biti formirana sarardnjom sa strancima.
Srbija ima pravo tražiti imovinu bivše zajedničke države uz dokaze, ne može poništavati odluke ili zakone druge države.
Predsjednik je precijenio moć kod međunarodnih faktora inicijativom da od Kosovskih snaga bezbjednosti napravi vojsku.
Oglasi