Zaostavština Johna McCaina oslikava interne suprotnosti američkog imperijalnog iskustva.
Naipaul je utjelovio šta je evropski kolonijalizam, rasistički do same srži svoje logike, učinio cijelom svijetu.
Lijepi su i zvuk ezana i crkvenih zvona, ali jedan izluđuje islamofobe.
Historija razdvajanja porodica u Americi nije započela s Trumpom već sa tzv. 'otkrićem' novoga svijeta...
Predobro Iranci poznaju svoju historiju da bi dozvolili da američko-saudijsko-izraelski savez promijeni režim u Teheranu
Historija će pamtiti Veliki Marš Povratka kao hrabar i mudar potez koji je porazio izraelsku agresiju.
Oglasi