Kimberly Halkett

Kimberly Halkett je kanadska novinarka koja izvještava iz Washingtona od 1998. godine.

Bez odluke o pozitivnoj diskriminaciji

Odluka Vrhovnog suda SAD-a u slučaju Fisher protiv Univerziteta u Texasu, koja nije konačna, razočarala je mnoge...

Piše: Kimberly Halkett

Stanovnici Sjedinjenih Američkih Država koji su očekivali konačnu presudu kada je u pitanju jedno od društvenih pitanja koje uzrokuje najveće podjele morat će pričekati.

U ponedjeljak su sudije Vrhovnog suda SAD-a propustile priliku donijeti konačnu odluku o odnosu spram politike pozitivne diskriminacije na državnim univerzitetima. To je praksa prema kojoj se razmatraju rasa i rodna pripadnost pri selekciji studenata.

Amerikanci protiv domaćih bespilotnih letjelica

Bespilotne letjelice, malene kao šaka, nadziru Amerikance, protiv čega je uveden zakon u jednom gradu u Virginiji.

Bespilotne letjelice, malene kao šaka, nadziru Amerikance, protiv čega je uveden zakon u jednom gradu u Virginiji.