Kimberly Halkett

Kimberly Halkett je kanadska novinarka koja izvještava iz Washingtona od 1998. godine.

Oglasi