Mersiha Drinjaković

Mersiha Drinjaković je urednica u magazinu Gracija. Završila je studij žurnalistike na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a tokom rada prošla je kroz različite doedukacije u SAD-u, Njemačkoj i Francuskoj. Članica je Udruženja medija Jugoistočne Evrope i Udruženja BH novinari. Novinarstvom se bavi 19 godina. Iza nje su brojne priče objavljivane u dnevnim novinama, a proteklih 11 godina radi u magazinu Gracija, u kojem pisanje o različitim temama, gender problematici, pravima djece, žena, manjina, društveno-angažiranim oblastima, opisuju njezin novinarski angažman. Dobitnica je Specijalnog priznanja UNICEF-a, za novinarski doprinos informiranju, zaštiti i promociji prava djeteta u Bosni i Hercegovini za 2015.

Oglasi