Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTVBiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.

Tri petrovačka para slave velike životne jubileje, jer živjeti u bračnoj zajednici duže od pola vijeka velika je stvar.
Ubijeni su bacani s litice, a onda su na njih bačena eksplozivna sredstva i velike količine kamenja.
Njena kulturno-historijska vrijednost nije još do kraja valorizirana, a niti stavljena u funkciju obogaćivanja turističk
Iako je saradnja između Kostajnica za svaku pohvalu, granično pitanje između BiH i Hrvatske nije precizno utvrđeno.
Općina Velika Kladuša prodala je mezarje privatniku koji na tom mjestu gradi restoran.
Podsjećanjem na koloniju naive iz 70-ih godina u Sanskom Mostu, slikar Džafer Cerić obilježio svoj jubilej.
Oglasi