Mirza Sadiković

Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTVBiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.

Prugom se prije rata prevozilo više od milion putnika i četiri miliona tona roba i bila je značajna za cijelu regiju.
Najveći nišan na Balkanu, stećak na tri kamena, rijeka koja teče uzbrdo, Stari grad i Tabije čuda su grada u kutu Bosne.
Piše: Mirza Sadiković - Govorio je i meni moj dedo da će nestati cvijeta stida, ali i stida i srama na dunjaluku...
O Cazinskoj buni 1950, jedinoj pobuni seljaka u bivšoj Jugoslaviji, govore preživjeli optuženi i protjerani Cazinjani.
Hitna revizija privatizacije i utvrđivanje vlasništva Agrokomerca dovela je do novih podjela u Velikoj Kladuši.
Iz Bosanske Krupe i Pisarovine u Hrvatskoj deseci osoba su stradali u najvećoj svjetskoj pomorskoj nesreći.
Oglasi