Mirza Sadiković

Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTVBiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.

U kompaniji Agrokomerc iz Velike Kladuše desila se jedna od najvećih afera u bivšoj Jugoslaviji.
Za kamene kugle, pronađene u Velikoj Kladuši, pretpostavlja se da su nastale prije 30 miliona godina.
Kolone automobila i autobusa vikendom i praznicima stižu u Bihać, Veliku Kladušu, Cazin, kao što se nekada išlo u Trst.
Iako rasuti po svijetu, Kozarčani su nanovo izgradili svoj gradić, otvorili proizvodne pogone i radna mjesta.
Početak 'novog radnog vijeka' Fikret Abdić obilježio je imenovanjem članova porodice i istomišljenika za savjetnike...
Ni tri godine nakon vatrene stihije ne zna se uzrok požara, dok bolnica radi s polovinom kapaciteta.
Oglasi