Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTVBiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.

Braća Mersud i Ferdi i sestra Selma Selmani su umjetnici čija su djela stigla u brojne evropske i svjetske galerije.
Penzioner Ishak Kolonić iz Ljubije cjieloga života istražuje imena i prezimena i prikupio ih je 364 hiljade.
Građani Velike Kladuše i Bihaća pokazuju humanost i primaju i do 30 migranata u svoj dom, ali ipak traže pomoć države.
Više od tri desetljeća sirena s Une zaustavlja dah svakom putniku, namjerniku i posjetiocu Bihaća.
U čemu je ljepota i atrakcija Starog grada krajiškog junaka Muje Hrnjice u Velikoj Kladuši, na zapadnoj kapiji BiH?
Uz otvorene nade u Drvaru pokušavaju dokučiti izgubljene perspektive, jer su grad prvih povratnika, ali i pokajnika.
Oglasi