Mladen Mirosavljević

Mladen Mirosavljević

Mladen Mirosavljević je kao novinar, reporter i urednik radio u dnevnim i sedmičnim novinama te na radio i TV stanicama Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Živi i radi u Banjoj Luci.

Zašto pristajemo da budemo taoci političke krize, a EU ništa ne preduzima da na Balkanu opet ne bukne rat.
U BiH se stvorio opšti konsenzus o tome da je situacija u pravosuđu alarmantna i da je ono debelo u raljama politike.
Jasno je već sada kojim ćemo se temama baviti do izbora, kao i to da su stranke opozicije dovedene u šah-mat poziciju.
Nezabilježeno je u svijetu da neka država ostane bez pasoša i pri tome građane zasipa protivrječnim informacijama.
U BiH je korupcija postala način života, a brojni ljudi misle da se nacionalizam forsira baš zbog prikrivanja kriminala.
Sudeći po rezultatima rada predstavništva RS-a i lobiranja u SAD-u - kako su lobirali, bolje da nisu.
Oglasi