Safet Pozder

Safet Pozder rođen je 20. marta 1980.godine u Mostaru. Završio je Gazi Husrevbegovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Od 2003 je na dužnosti glavnog imama u Prozoru. Autor je zbirke hutbi Otključajmo naša srca te poeme Ptica, a bijah Haris. Objavio je više tekstova, kolumni, prijevoda sa arapskog i engleskog jezika a u pripremi mu je i prvi roman. 

Piše: Safet Pozder - Možda će baš u Pruscu poteći voda novog života, u kojem ćeš biti bolji, korisniji i Bogu draži.
Piše: Safet Pozder - Mi, djeca, skakutali bi oko džamije i tresli džepove u kojima bi zveketao novac.
Iznad ulaza u Klek nalazi se najupadljiviji dio nekropole. Deseci kamenih stećaka leže po livadama s obje strane puta.
Vjerujem da nas nijedan osnovac, a ni mnogi srednjoškolci koji se ovih dana zakitiše nazivom „maturanti“ ne bi...
Postoje osobe koje u vašem životu, iz raznoraznih razloga, ostave neizbrisiv trag, pa ih pamtite, prepričavate...
Piše: Safet Pozder - Kažu da je car iz Beča poslao nekog da čovjeku iz Vakufa odsiječe glavu i donese mu je na noge.
Oglasi