Silvia Mazzini

Silvia Mazzini je vanredna profesorica na Univerzitetu Humboldt u Berlinu. 

Četverostruki talijanski premijer, nakon što je istjeran iz Parlamenta 2011. godine, ponovo je ušao u političku arenu.
Oglasi