Tatjana Đorđević Simić

Novinarka Tatjana Đorđević Simić živi i radi u Milanu. Između ostalog, piše za NiN, Vreme, portal Novosti.

Umetnički projekt lya Khrzhanovskyog DAU impresivno je i kontraverzno djelo.
Oglasi