Veseljko Koprivica

Veseljko Koprivica

Veseljko Koprivica je rođen u Koprivicama kod Nikšića, Crna Gora. Završio je studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Profesionalno je počeo da se bavi novinarstvom 1972. godine u sarajevskom Oslobođenju. Radio je u ili sarađivao sa više od 50 medija u bivšoj Jugoslaviji. Autor je desetak knjiga. Sada je šef Deska u crnogorskom sedmičniku Monitor u Podgorici.

Pred­stav­ni­ci NVO-a u ka­žu da ni­su iz­ne­na­đe­ni što ogro­man broj gra­đana traži prav­du u Strasbourgu.
Prije tačno 23 godine je Ibrahim Čikić, pisac iz Bijelog Polja sa 100 posto oštećenim vidom, osuđen kao terorista.
Ulcinjskom Velikom plažom nekad su jezdile horde vikinga, a u Podgorici su se pravile rimske dvokolice.
Milo Đukanović će se teško moći odreći dugogodišnjeg političkog adrenalina, a izvjesna je kandidatura za predsjednika.
Državni udar izvela je Vlada novog premijera Duška Markovića, a žrtve su majke sa troje djece i siromašni građani.
Već 11 godina SPC ne uklanja ilegalno postavljenu crkvu, za koju građani kažu da unosi podjele u multinacionalnom Baru.
Oglasi