Programska šema

PONEDJELJAK, 20.11.2017.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Lopta, ep.2, dokumentarni program

09:00 Anadolijska vjenčanja, ep.3, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.125, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.34, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Hodorkovski, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Petrin kod, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.8, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Moj život, ep.126, dokumentarni program

17.30 Umjetnost kao spas, ep.7, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s istoka, ep.160, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show 

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show 

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.137, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show 

02.00 Regioskop – Možeš biti sve što hoćeš, dokumentarni program

 

UTORAK, 21.11.2017.

07.30 Sportski magazin

08.00 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.11, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show 

09.00 Ljudi i moć, ep.111, dokumentarni program

09.30 Priče s Istoka, ep.160, dokumentarni program

10.00 Hodorkovski, ep.1, dokumentarni program

11.00 Svijet umjetnika, ep.9, dokumentarni program

11:30 Sportski magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Kontekst, informativni talk-show 

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13:05 Širom svijeta, ep.137, dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show 

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Trener Zoran i njegovi afrički tigrovi, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Petrin kod, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show 

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show 

23.30 Ljudi i moć, ep.111, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Revolucija u obrazovanju, ep.4, dokumentarni program

01.00 Tragovima Al Jazeere, ep.16, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show 

02.00 Lopta, ep.2, dokumentarni program

 

SRIJEDA, 22.11.2017.

07.30 Hodorkovski, ep.1, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Vanredni program – Presuda Ratku Mladiću, informativni program

13.05 Svijet umjetnika, ep.9, dokumentarni program

13.30 Moj život, ep.126, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.11, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Revolucija u obrazovanju, ep.5, dokumentarni program

17.35 Tragovima  Al Jazeere, ep.17, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Trener Zoran i njegovi afrički tigrovi, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.8, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Petrin kod, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Tragovima  Al Jazeere, ep.17, dokumentarni program

02.30 Revolucija u obrazovanju, ep.5, dokumentarni program

 

ČETVRTAK, 23.11.2017.

07.30 Lopta, ep.3, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Trener Zoran i njegovi afrički tigrovi, dokumentarni program

10.00 Hodorkovski, ep.1, dokumentarni program

11:00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.1, dokumentarni program

11.30 Anadolijska vjenčanja, ep.3, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Lopta, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja, ep.34, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Policajke u Indiji, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život, ep.126, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.160, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.9, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Anadolijska vjenčanja, ep.3, dokumentarni program

23.30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.9, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Revolucija u obrazovanju, ep.5, dokumentarni program

00.55 Tragovima  Al Jazeere, ep.17, dokumentarni program

01.30 Svijet umjetnika, ep.9, dokumentarni program

02.00 Širom svijeta, ep.137, dokumentarni program

 

PETAK, 24.11.2017.

07.30 Širom svijeta, ep.136, dokumentarni program

08.30 Lopta, ep.3, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.126, dokumentarni program

10.00 Policajke u Indiji, dokumentarni program

11.00 Linije razdvajanja, ep.35, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.43, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Umjetnost kao spas, ep.7, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Tragovima  Al Jazeere, ep.17, dokumentarni program

13.30 Revolucija u obrazovanju, ep.5, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.9, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.137, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Policajke u Indiji, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.05 Tribina, sportski talk - show

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Tribina, sportski talk - show

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Trener Zoran i njegovi afrički tigrovi, dokumentarni program

01.30 Tribina, sportski talk - show

02.00 Linije razdvajanja, ep.35, dokumentarni program

02.30 Kontekst, informativni talk-show

03.00 Ljudi i moć, ep.111, dokumentarni program

 

SUBOTA, 25.11.2017.

08.00 Ljudi i moć, ep.43, dokumentarni program

08.30 Oni pobjeđuju, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.126, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tribina, sportski talk - show

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Umjetnost kao spas, ep.8, dokumentarni program

11.30 Anadolijska vjenčanja, ep.4, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.1, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Regioskop – Trener Zoran i njegovi afrički tigrovi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Tribina, sportski talk - show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice istoka, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s Istoka, ep.166, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep. 113, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Tragovima  Al Jazeere, ep.17, dokumentarni program

19.30 Revolucija u obrazovanju, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Priče s Istoka, ep.166, dokumentarni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera biznis, informativni magazin

23.30 Linije razdvajanja, ep.35, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Regioskop – Trener Zoran i njegovi afrički tigrovi, dokumentarni program

02.00 Linije razdvajanja, ep.35, dokumentarni program

02.30 Svijet umjetnika, ep.9, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

 

NEDJELJA, 26.11.2017.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Granice istoka, informativni magazin

09.00 Linije razdvajanja, ep.35, dokumentarni program

09.30 Oni pobjeđuju, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Moj život, ep.126, dokumentarni program

11.30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.9, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Tragovima  Al Jazeere, ep.17, dokumentarni program

13.00 Kratke vijesti, informativni program

13.05 Revolucija u obrazovanju, ep.5, dokumentarni program

13.30 Svijet umjetnika, ep.9, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Alhemija Balkana – Srbija, ep.1, dokumentarni program

17.30 Ritam Balkana, sezona 3, ep.9, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Priče s Istoka, ep.166, dokumentarni program

19.30 Umjetnost kao spas, ep.8, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Hoću kući, ep.1, dokumentarni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ljudi i moć, ep.113, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Tribina, sportski talk - show

01.30 Hodorkovski, ep.1, dokumentarni program

02.30 Policajke u Indiji, dokumentarni program