Programska šema

UTORAK, 28.03.2017.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Borba za Nil, ep.4, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show 

09.00 Ljudi i moć, ep.79, dokumentarni program 

09.30 Priče s istoka, ep.180, dokumentarni program

10.00 Čiča Toni, tri budale i tajna služba, dokumentarni program

11.00 Afrika pod istragom, ep.4, dokumentarni program

11.30 Sportski magazin

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show 

13.05 Linije razdvajanja, ep.63, dokumentarni program

13.30 Moja Kuba, ep.4, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show 

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Gazda, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Nestali u Siriji, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show 

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show 

23.30 Ljudi i moć, ep.79, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Priče s istoka, ep.107, dokumentarni program

01.00 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.5, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show 

02.00 Put do svjetskih šampiona, ep.4, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SRIJEDA, 29.03.2017.

 

07.30 Čiča Toni, tri budale i tajna služba, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Vatra u venama, ep.1, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Gazda, dokumentarni program

11.00 Reporter – Brazil, šuma koja plače, II dio, dokumentarni program

11.30 Priče s istoka, ep.108, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Afrika pod istragom, ep.4, dokumentarni program

13.30 TechKnow, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.79, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Linije razdvajanja, ep.64, dokumentarni program

17.30 Moja Kuba, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Put do svjetskih šampiona, ep.4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Epizoda u životu berača željeza, I dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Epizoda u životu berača željeza, II dio, dokumentarni program

01.00 Linije razdvajanja, ep.64, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Rijekama ka zapadu, ep.19, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

ČETVRTAK, 30.03.2017.

 

07.30 Priče s istoka, ep.108, dokumentarni program

08.00 Ljudi i moć, ep.79, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Gazda, dokumentarni program

10.00 Čiča Toni, tri budale i tajna služba, dokumentarni program

11.00 Borba za Nil, ep.5, dokumentarni program

11.30 Reporter – Brazil, šuma koja plače, II dio, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Nestali u Siriji, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja, ep.64, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Sirija: Svjedok tužilaštva, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 TechKnow, ep.3, dokumentarni program

19.30 Priče s istoka, ep.180, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.6, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.6, dokumentarni program

23.30 Borba za Nil, ep.5, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Sirija: Svjedok tužilaštva, dokumentarni program

01.30 Moja Kuba, ep.5, dokumentarni program

02.00 Vatra u venama, ep.1, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

PETAK, 31.03.2017.

 

07.30 Vatra u venama, ep.1, dokumentarni program

08.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.6, dokumentarni program

09.00 Linije razdvajanja, ep.64, dokumentarni program

09.30 TechKnow, ep.3, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Gazda, dokumentarni program

11.00 Čiča Toni, tri budale i tajna služba, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Borba za Nil, ep.5, dokumentarni program

13.00 Vijesti, informativni program

13.05 Rijekama ka zapadu, ep.19, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Priče s istoka, ep.180, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Reporter – Brazil, šuma koja plače, II dio, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Vatra u venama, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Afrika pod istragom, ep.4, dokumentarni program

19.30 Moja Kuba, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 TechKnow, ep.3, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Vatra u venama, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moja Kuba, ep.5, dokumentarni program

02.30 Linije razdvajanja, ep.64, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SUBOTA, 01.04.2017.

 

08.00 Ljudi i moć, ep.79, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Reporter – Brazil, šuma koja plače, II dio, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Moja Kuba, ep.5, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Put do svjetskih šampiona, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.6, dokumentarni program

13.05 Linije razdvajanja, ep.64, dokumentarni program

13.30 Priče s istoka, ep.108, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.6, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s istoka, ep.182, dokumentarni program

17.30 Latinska Amerika pod istragom, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sirija: Svjedok tužilaštva, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera biznis, informativni magazin

23.30 Priče s istoka, ep.108, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Regioskop – Gazda, dokumentarni program

02.00 Put do svjetskih šampiona, ep.5, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

NEDJELJA, 02.04.2017.

 

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 AJ Objektiv, informativni talk.show

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera Biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Balkan u Evropi, informativni talk-show

11.30 Alhemija Balkana – Kosovo, ep.6, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Moj život, ep.12, dokumentarni program

13.05 Regioskop – Gazda, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Rijekama ka zapadu, ep.20, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Vatra u venama, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.00 Vijesti, informativni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Čiča Toni, tri budale i tajna služba, dokumentarni program

02.00 Sirija: Svjedok tužilaštva, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

PONEDJELJAK, 03.04.2017.

 

07.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Put do svjetskih šampiona, ep.5, dokumentarni program

09.00 Afrika pod istragom, ep.4, dokumentarni program

09.30 TechKnow, ep.3, dokumentarni program

10.00 Borba za Nil, ep.5, dokumentarni program

10.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

11.00 Fado – Pristanište duha, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

13.05 Sirija: Svjedok tužilaštva, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Reporter – Brazil, šuma koja plače, II dio, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 TechKnow, ep.4, dokumentarni program

17.30 Priče s istoka, ep.182, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Balkan u Evropi, informativni talk-show

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Vatra u venama, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Regioskop – Gazda, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos