Programska šema

PONEDJELJAK, 19.06.2017.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Evolucija smijeha, ep. 1, dokumentarni program

08.30 Ljudi i moć, ep. 13, dokumentarni program

09:00 Afrika pod istragom, ep. 4, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.124, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.12, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Bijela kuća, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.05 Palestina u fokusu, ep. 26, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Ljudi i moć, ep. 13, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

17.30 Živjeti islam, ep. 2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Priče s Istoka, ep. 192, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Bosanski Hoffenheim, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Regioskop - Rat i mir na Balkanu, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

UTORAK, 20.06.2017.

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep. 91, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ljudi i moć, ep. 139, dokumentarni program

09.30 Priče s istoka, ep.192, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep. 55, dokumentarni program

11.00 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

11.30 Priče s istoka, ep. 82, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Moj život, ep. 36, dokumentarni program

13.05 Linije razdvajanja, ep.75, dokumentarni program

13.30 Ugrožena većina, ep.5, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop - Cenzori u nama, dokumentarni program

17.30 Tragovima Al Jazeere, ep.10, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep. 92, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show 

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show 

23.30 Al Jazeera Objektiv – Putnici, informativno-dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

01.00 Tragovima Al Jazeere ep.10, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show 

02.00 Bosanski Hoffenheim, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SRIJEDA, 21.06.2017.

07.30 Bijela kuća, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.122, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Cenzori u nama, dokumentarni program

10.30 Tragovima Al Jazeere, ep.10, dokumentarni program

11.00 Evolucija smijeha, ep.2, dokumentarni program

11.30 Živjeti islam, ep.2, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

13.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Dogodilo se u New Orleansu, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Bosanski Hoffenheim, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Linije razdvajanja, ep.76, dokumentarni program

19.30 Tragovima Al Jazeere, ep.11, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Priče s istoka, ep.192, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Tragovima Al Jazeere, ep.11, dokumentarni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.76, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Bijela kuća, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

ČETVRTAK, 22.06.2017.

07.30 Evolucija smijeha, ep.2, dokumentarni program

08.00 Živjeti islam, ep.2, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Cenzori u nama, dokumentarni program

09.30 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

10.00 Bijela kuća, dokumentarni program

11.00 Dogodilo se u Tianamenu, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.139, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Palestina u fokusu, ep.26, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Linije razdvajanja, ep.76, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Palestina u fokusu, ep.27, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Bosanski Hoffenheim, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Ugrožena većina, ep.6, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Ugrožena većina, ep.6, dokumentarni program

23.30 Tragovima Al Jazeere, ep.11, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Palestina u fokusu, ep.27, dokumentarni program

01.30 Živjeti islam, ep.2, dokumentarni program

02.00 Širom svijeta, ep.122, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

PETAK, 23.06.2017.

07.30 Širom svijeta, ep.122, dokumentarni program

08.30 Ljudi i moć, ep.139, dokumentarni program

09.00 Linije razdvajanja, ep.76, dokumentarni program

09.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

10.00 Bosanski Hoffenheim, dokumentarni program

11.00 Linije razdvajanja, ep.13, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.14, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Ugrožena većina, ep.6, dokumentarni program

13.00 Vijesti, informativni program

13.05 Bijela kuća, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Priče s istoka, ep.192, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Linije razdvajanja, ep.13, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Širom svijeta, ep.123, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Afrika pod istragom, ep.5, dokumentarni program

19.30 Tragovima Al Jazeere, ep.11, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Živjeti Islam, ep.2, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.123, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Tragovima Al Jazeere, ep.11, dokumentarni program

02.30 Linije razdvajanja, ep.76, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SUBOTA, 24.06.2017.

08.00 Ljudi i moć, ep.139, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Tragovima Al Jazeere, ep.11, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Hladni mir, ep.3, dokumentarni program

11.30 Historija revolucije, ep.5, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Dogodilo se u Tianamenu, dokumentarni program

13.05 Evolucija smijeha, ep.2, dokumentarni program

13.30 Živjeti islam, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ugrožena većina, ep.6, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Granice istoka, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Priče s istoka, ep.193, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.140, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Cenzori, dokumentarni program

19.30 Tragovima Al Jazeere, ep.11, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera biznis, informativni magazin

23.30 Linije razdvajanja, ep.76, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Regioskop – Cenzori u nama, dokumentarni program

01.30 Ugrožena većina, ep.6, dokumentarni program

02.00 Linije razdvajanja, ep.13, dokumentarni program

02.30 Ljudi i moć, ep.14, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

NEDJELJA, 25.06.2017.

 

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ljudi i moć, ep.140, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Al Jazeera Biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Balkan u Evropi, ep.8, dokumentarni program

11.30 Ugrožena većina, ep.6, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 TechKnow, ep.1, dokumentarni program

13.05 Regioskop – Cenzori u nama, dokumentarni program

13.30 Evolucija smijeha, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Historija revolucije, ep.5, dokumentarni program

17.05 Hladni mir, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.123, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ljudi i moć, ep.140, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Bijela kuća, dokumentarni program

02.00 Palestina u fokusu, ep.27, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos