Programska šema

PONEDJELJAK, 17.07.2017.

07.30 AJ Svijet, informativni magazin

08.00 Poznavali smo Sadata, dokumentarni program

08.30 Ljudi i moć, ep. 20 dokumentarni program

09:00 Preživjeli, dokumentarni program

09.30 TechKnow, ep.44, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.16, dokumentarni program

10.30 AJ Svijet, informativni magazin

11.00 Lud za tobom, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 AJ Svijet, informativni magazin

13.05 Palestina u fokusu, ep. 30, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Ljudi i moć, ep. 20, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 AJ Svijet, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 TechKnow, ep. 45, dokumentarni program

17.30 Živjeti islam BiH, ep. 1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Zlatno doba nauke, ep. 1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Al Jazeeri, Interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Al Jazeeri, Interview

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Halep – Bilješke iz pakla, ep. 2, dokumentarni program

01.30 Recite Al Jazeeri, Interview

02.00 Širom svijeta, ep. 126, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

UTORAK, 18.07.2017.

07.30 Sportski magazin

08.00 Pravo na život, ep.2, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, Interview

09.00 Rat za spas divljine, ep. 1, dokumentarni program

09.30 Zlatno doba nauke, ep. 1, dokumentarni program

10.00 Bilo jednom u Australiji, ep. 2,  dokumentarni program

11.00 I glasnike ubijaju, ep. 2, dokumentarni program

11:30 Sportski magazin

12:00 Vijesti, informativni program

12:30 Recite Al Jazeeri, Interview

13:05 Bilo jednom u Australiji, ep. 2,  dokumentarni program

14:00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Al Jazeeri, Interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Palestina u fokusu, ep. 30, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show 

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show 

23.30 Rat za spas divljine, ep. 1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 I glasnike ubijaju, ep. 2, dokumentarni program

01:00 Živjeti islam Bih, ep. 1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show 

02.00 Poznavali smo Sadata, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SRIJEDA, 19.07.2017.

07.30 Lud za tobom, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.126, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

11.00 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program

11.30 Živjeti islam BiH, ep. 1,  dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 I glasnike ubijaju, ep. 2, dokumentarni program

13.30 TechKnow, ep.45, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Pravo na život, ep.2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Bilo jednom u Australiji, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ropstvo – Zlo 21. vijeka, ep.2, dokumentarni program

19.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Zlatno doba nauke, ep. 1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Živjeti islam BiH, ep. 1, dokumentarni program

01.00 TechKnow, ep.45, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Bilo jednom u Australiji, ep.3, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

ČETVRTAK, 20.07.2017.

07.30 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program

08.00 Živjeti islam BiH, ep.1, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

10.00 Lud za tobom, dokumentarni program

11:00 Pravo na život, ep. 3, dokumentarni program

11.30 Rat za spas divljine, ep.1, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.05 Palestina u fokusu, ep.30, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Razglednica iz Centralne Azije, ep. 2, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Palestina u fokusu, ep.31, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 TechKnow ep. 45, dokumentarni program

19.30 Zlatno doba nauke, ep. 1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Živjeti islam BiH, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Palestina u fokusu, ep.31, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Širom svijeta, ep.126, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

PETAK, 21.07.2017.

07.30 Širom svijeta, ep.126, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Bilo jednom u Australiji, ep. 3, dokumentarni program

10.00 Palestina u fokusu, ep. 31, dokumentarni program

11.00 Linije razdvajanja, ep.17, dokumentarni program

11.30 Ljudi i moć, ep.22, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Kontekst, informativni talk-show

13.00 Vijesti, informativni program

13.05 Lud za tobom, dokumentarni program

13.30 Razglednice iz Centralne Azije – Azerbejdžan, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 TechKnow, ep.45, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Valentinov duh, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 I glasnike ubijaju, ep. 2, dokumentarni program

19.30 Živjeti islam BiH, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Oni pobjeđuju, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Oni pobjeđuju, interview

23:30 Živjeti islam BiH, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Valentinov duh, ep.1, dokumentarni program

01.30 Oni pobjeđuju, interview

02.00 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

SUBOTA, 22.07.2017.

08.00 Rat za spas divljine, ep.1, dokumentarni program

08.30 Recite Al Jazeeri, Interview

09.00 TechKnow, ep.45, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 I glasnike ubijaju, ep. 2, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Razglednice iz Centralne Azije – Azerbejdžan, ep.3, dokumentarni program

11.30 Ropstvo - Zlo 21. vijeka, ep.3, dokumentarni program

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Pravo na život, ep. 3, dokumentarni program

13.05 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program

13.30 Živjeti islam BiH, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Kontekst, informativni talk-show

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Oni pobjeđuju, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Zlatno doba nauke, ep. 2, dokumentarni program

17.30 Rat za spas divljine, ep. 2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Bilo jednom u Australiji, ep. 3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Al Jazeera biznis, informativni magazin

23.30 Linije razvajanja, ep. 17, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

01.00 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

02.00 Živjeti islam BiH, ep.1, dokumentarni program

02.30 Ljudi i moć, ep.22, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos

 

NEDJELJA, 23.07.2017.

08.00 Al Jazeera biznis, informativni magazin

08.30 Oni pobjeđuju, interview

09.00 Rat za spas divljine, ep. 2, dokumentarni program

09.30 Recite Al Jazeeri, Interview

10.00 Al Jazeera Biznis, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Zlatno doba nauke, ep. 2, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Vijesti, informativni program

12.30 Živjeti Islam BiH, ep.1, dokumentarni program

13.05 Regioskop – Da neba ne utihnu, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Al Jazeera biznis, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.05 Ropstvo - Zlo 21. vijeka, ep.3, dokumentarni program

17.30 Razglednice iz Centralne Azije – Azerbejdžan, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Valentinov duh, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Rat za spas divljine, ep. 2, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Lud za tobom, dokumentarni program

02.00 Palestina u fokusu, ep.31, dokumentarni program

03.00 Al Jazeera English, prijenos