Balkan

Građani iz nekoliko patriotskih udruženja navode da se uvođenjem dvojezičnosti ruši makedonski karakter države.
Obućari iz preduzeća Borovo ponovo proizvode žute čizme po kojima su postali poznati borci koji su branili Vukovar.
Kada čistačica u američkoj ambasadi šušne papučama, to izazove uragan u našim suverenim vladama.
Džemal Šurković gotovo deceniju je skupljao i pravio razne eksponate i replike kako bi predstavio historiju BiH.
Bruce Berton pozvao bosanskohercegovačke političare da se udalje od retorike podjela i uskih političkih interesa.
Koncept paket aranžmana je propao, a od Samita Evropske unije u Zagrebu 2000. se govori o tzv. modelu regate.
Oglasi