Programska šema

 

 

ČETVRTAK, 27.11.2014

 

07.30 Kockanje sa životom, ep.4, dokumentarni program

08.00 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 2.dio, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.12, dokumentarni program

09.30 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.33, dokumentarni program

11.00 Pravo na Život, ep.2, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 2.dio, dokumentarni program

12.30 Ljudi i moć, ep.65, dokumentarni program

13.00 Borba za jezik, ep.3, dokumentarni program

13.30 Palestina u fokusu, ep.8, dokumentarni program

14.30 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

15.00 Kockanje sa životom, ep.4, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Borba za jezik, ep.3, dokumentarni program

19.30 Moj život, ep.12, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.7, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Alhemija Balkana – Srbija, ep.7, dokumentarni program

23.30 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.1, dokumentarni program

00.30 Regioskop – Pogrebnik, dokumentarni program

01.30 Pravo na život, ep.2, dokumentarni program


 

PETAK, 28.11.2014.

 

07.30 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 2.dio, dokumentarni program

08.00 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

08.30 Priče s istoka, ep.90, dokumentarni program

09.00 Širom svijeta, ep.33, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Pogrebnik, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.7, dokumentarni program

11.30 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

12.30 Pravo na život, ep.3 dokumentarni program

13.00 Palestina u fokusu, ep.8, dokumentarni program

14.00 Lopta, ep.1, dokumentarni program

15.00 Arapi krišćani, ep.4, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Palestina u fokusu, ep.8, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.2, dokumentarni program

00.30 Širom svijeta, ep. 33, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SUBOTA, 29.11.2014.

 

08.00 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ljudi i moć, ep. 65, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 2.dio, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Kockanje sa životom, ep.4, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Vjenčanje u Pandžabu, dokumentarni program

13.00 Pravo na život, ep.3, dokumentarni program

13.30 Moj život, ep.12, dokumentarni program

14.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.6, dokumentarni program

14.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.7, dokumentarni program

15.00 Regioskop – Pogrebnik, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, dokumentarni program

23.30 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

00.30 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.2, dokumentarni program

01.30 Aljazeera Business, informativni magazin


 

NEDJELJA, 30.11.2014.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 2.dio, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.2, dokumentarni program

13.00 moj život, ep.12, dokumentarni program

13.30 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

14.30 Regioskop – Pogrebnik, dokumentarni program

15.30 Aljazeera Business, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.6, dokumentarni program

17.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.7, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Vjenčanje u Pandžabu, dokumentarni program

00.30 Borba za jezik, ep.3, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.7, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 01.12.2014.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Pravo na život, ep.3, dokumentarni program

08.30 Palestina u fokusu, ep.8, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.12, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.33, dokumentarni program

11.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

11.30 Borba za jezik, ep.3, dokumentarni program

12.00 Širom svijeta, ep.34, dokumentarni program

13.00 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

14.00 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.2, dokumentarni program

15.00 Pravo na život, ep.3, dokumentarni program

15.30 Sljedeća muzička stanica - Egipat, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Svijet, dokumentarni program

17.30 Borba za jezik, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.7, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Aljazeeri, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Aljazeeri, interview

23.30 Sportski magazin

00.00 Lopta, ep.1, dokumentarni program

01.00 Borba za jezik, ep.4, dokumentarni program

01.30 Recite Aljazeeri, interview


 

UTORAK, 02.12.2014.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.12, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri, interview

09.00 Širom svijeta, ep.34, dokumentarni program

10.00 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Recite Aljazeeri, interview

12.00 Usudi se i probaj, ep.4, dokumentarni program

12.30 Sljedeća muzička stanica – Egipat, 3. dio, dokumentarni program

13.00 Vjenčanje u Pandžabu, dokumentarni program

14.00 Pravo na život, ep.3, dokumentarni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Usudi se i probaj, ep.4, dokumentarni program

15.30 Recite Aljazeeri, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Regioskop – Hrana koja spaja, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Lopta, ep.2, dokumentarni program

00.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.7,  dokumentarni program

00.30 Regioskop – Hrana koja spaja, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SRIJEDA, 03.12.2014.

 

07.30 Širom svijeta, ep.34, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Sljedeća muzička stanica – Egipat, dokumentarni program

09.30 Vjenčanje u Pandžabu, dokumentarni program

10.30 Palestina u fokusu, ep.8, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.13, dokumentarni program

12.30 Kockanje sa životom, ep.5, dokumentarni program

13.00 Pravo na život, ep.3, dokumentarni program

13.30 Širom svijeta, ep.34, dokumentarni program

14.30 Lopta, ep.2, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Arapski nuklearni program, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Hrana koja spaja, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Borba za Amazoniju, ep.3, dokumentarni program

00.30 Reprint Čede Kapora, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show