Programska šema

 

PONEDJELJAK, 27.04.2015.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Rijekama kazapadu, ep.19, dokumentarni program

09.00 Radnički pokreti i politika, ep.2, dokumentarni program

10.00 Mediteranski odnosi, dokumentarni program

11.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

11.30 Activate, ep.3, dokumentarni program

12.00 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.1, dokumentarni program

13.00 Širom svijeta, ep.47, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Priče s Istoka, ep.9, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Umjetnost kao spas, ep.1, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Moj život, ep.84, dokumentarni program

17.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.9, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Aljazeeri, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Aljazeeri, informativni talk - show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

01.00 Priče s Istoka, ep.9, dokumentarni program

01.30 Recite Aljazeeri, informativni talk - show


 

UTORAK, 28.04.2015.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.33, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri, informativni talk - show

09.00 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.1, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.21, dokumentarni program

10.30 Život u kutiji, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Recite Aljazeeri, informativni talk - show

12.00 Ljudi i moć, ep.82, dokumentarni program

12.30 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.19, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Aljazeeri, informativni talk - show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Put do svjetskih šampiona, ep.6, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Priče s istoka, ep.111, dokumentarni program

19:30 Sportski magazin

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Moj život, ep.33, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.9, dokumentarni program

00.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SRIJEDA, 29.04.2015.

 

07.30 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.1, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Rijekama ka zapadu, ep.19, dokumentarni program

10.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

10.30 Put do svjetskih šampiona, ep.6, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.34, dokumentarni program

12.30 Activate, ep.4, dokumentarni program

13.00 Priče s istoka, ep.9, dokumentarni program

13.30 Moj život, ep.84, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ljudi i moć, ep.82, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Radnički pokreti i politika, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Put do svjetskih šampiona, ep.6, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Linije razdvajanja, ep.21, dokumentarni program

01.00 Život u kutiji, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

ČETVRTAK, 30.04.2015.

 

07.30 Activate, ep.4, dokumentarni program

08.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.34, dokumentarni program

09.30 Priče s Istoka, ep.111, dokumentarni program

10.00 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.1, dokumentarni program

11.00 Priče s Istoka, ep.9, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Širom svijeta, ep.47, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.19, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.84, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Sarajevski proces, ep. 1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Linije razdvajanja, ep.21, dokumentarni program

19.30 Riječima do srca, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.10, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.10, dokumentarni program

23.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Put do svjetskih šampiona, ep.6, dokumentarni program

01.30 Moj život, ep.33, dokumentarni program


 

PETAK, 01.05.2015.

 

07.30 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

08.00 Activate, ep.4, dokumentarni program

08.30 Priče s Istoka, ep.111, dokumentarni program

09.00 Prvi svjetski rat u očima Arapa, ep.1, dokumentarni program

10.00 Put do svjetskih šampiona, ep.6, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.10, dokumentarni program

11.30 Rijekama ka zapadu, ep.19, dokumentarni program

12.30 Priče s Istoka, ep.10, dokumentarni program

13.00 Radnički pokreti i politika, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Ljudi i moć, ep.82, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Širom svijeta, ep.48, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Riječima do srca, ep.1, dokumentarni program

19.30 Linije razdvajanja, ep.22, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk - show

23.30 Moj život, ep.84, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Sarajevski proces, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show


 

SUBOTA, 02.05.2015.

 

08.00 Activate, ep.4, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri, informativni talk-show

09.00 Priče s Istoka, ep.10, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Moj život, ep.34, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Rijekama ka zapadu, ep.20, dokumentarni program

13.00 Sarajevski proces, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.10, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Ritam Balkana, ep.9, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s istoka, ep.112, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.83, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Put do svjetskih šampiona, ep.6, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, dokumentarni program

23.30 Priče s istoka, ep.112, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Linije razdvajanja, ep.22, dokumentarni program

01.30 Riječima do srca, ep.1, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 03.05.2015.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Activate, ep.4, dokumentarni program

09.30 Recite Aljazeeri, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Sarajevski proces, ep.1, dokumentarni program

13.00 Linije razdvajanja, ep.22, dokumentarni program

13.30 Riječima do srca, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.84, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Aljazeera Business, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.9, dokumentarni program

17.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.10, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Radnički pokreti i politika, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ritam balkana, ep.9, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Sarajevski proces, ep.1, dokumentarni program