Programska šema

 

SRIJEDA, 09.04.2014.

 

07.30 Pravo na život, ep.3, dokumentarni program

08.00 Activate, ep.3, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Buđenje Kine, ep.1, dokumentarni program

10.00 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.7, dokumentarni program

10.30 Pravo na život, ep.3, informativni talk-show

11.00 Fudbaleri buntovnici, ep.4, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Veterani, ep.3, dokumentarni program

12.30 Dogodilo se – Lokerbi, dokumentarni program

13.00 Ljudi i moć, ep.49, dokumentarni program

13.30 Evropski san, ep.3, dokumentarni program

14.00 Ex Files, ep.5, dokumentarni program

15.00 Veterani, ep.3, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 General, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Buđenje Kine, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ljudi i moć, ep.49, dokumentarni program

00.00 General, dokumentarni program

01.00 Priče sa istoka, ep. 69, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Al Jazeera English


 

ČETVRTAK, 10.04.2014.

 

07.30 Dogodilo se - Lokerbi, dokumentarni program

08.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.3, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ex Files, ep.5, dokumentarni program

10.00 Buđenje Kine, ep.1, dokumentarni program

11.00 Evropski san, ep.3, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.3, dokumentarni program

12.30 Priče s istoka, ep.69, dokumentarni program

13.00 Fudbaleri buntovnici, ep.4, dokumentarni program

13.30 General, dokumentarni program

14.30 Activate, ep.3, dokumentarni program

15.00 Dogodilo se - Lokerbi, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Ex files, ep. 5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.7, dokumentarni program

19:30 Ljudi i moć, ep.49, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Širom svijeta, ep.1, dokumentarni program

00.00 Buđenje Kine, ep.1, dokumentarni program

01.00 Ex files, ep.5, dokumentarni program

02.00 Al Jazeera English


 

PETAK, 11.04.2014.

 

07.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.3, dokumentarni program

08.00 Activate, ep.3, dokumentarni program

08.30 Priče s istoka, ep.69, dokumentarni program

09.00 General, dokumentarni program

10.00 Ex files, ep.5, dokumentarni program

11.00 Veterani, ep.3, dokumentarni program

11.30 Ljudi i oć, ep.49, dokumentarni program

12.00 Zidovi srama, ep.1, dokumentarni program

12.30 Palestinska ulica, ep.3, dokumentarni program

13.00 Buđenje Kine, ep.1, dokumentarni program

14.00 Veterani, ep.3, dokumentarni program

14.30 Usudi se i probaj, ep.2, dokumentarni program

15.00 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

15.30 Palestinska ulica, ep.3, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 General, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 General, dokumentarni program

00.30 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

01.00 Priče s istoka, ep.69, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Al Jazeera English


 

SUBOTA, 12.04.2014.

 

08.00 Poznavali smo Sadata, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Fudbaleri buntovnici, ep.4, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Ljudi i moć, ep. 49, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Dogodilo se - Lokerbi, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

12.30 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program

13.00 General, dokumentarni program

14.00 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.7, dokumentarni program

14.30 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

15.00 Ex Files, ep.5, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s istoka, ep.70, dokumentarni program

17:30 Ljudi i moć, ep. 50, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Fudbaleri buntovnici, ep.4, dokumentarni program

00.00 Širom svijeta, ep.1, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Business, informativni magazin

01.30 Fudbaleri buntovnici, ep.4, dokumentarni program

02.00 Al Jazeera English


 

NEDJELJA, 13.05.2014.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Priče sa istoka, ep.70, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Ljudi i moć, ep. 50, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Sljedeća muzička stanica - Egipat, dokumentarni program

13.00 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

13.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.3, dokumentarni program

14.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

15.00 Fudbaleri buntovnici, ep.4, dokumentarni program

15.30 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Business, informativni magazin

17.30 Priče s istoka, ep.70, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.7, dokumentarni program

19:30 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Ljudi i moć, ep.50, dokumentarni program

00.00 Fudbaleri buntovnici, ep.4, dokumentarni program

00.30 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.30 Priče s istoka, ep. 70, dokumentarni program

02.30 Al Jazeera English


 

PONEDJELJAK, 14.04.2014.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

09.00 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

09.30 Sljedeća muzička stanica - Egipat, dokumentarni program

10.30 Ljudi i moć, ep.50, dokumentarni program

11.00 Aljazeera svijet, informativni magazin

11.30 Fudbaleri buntovnic, ep.4, dokumentarni program

12.00 Pravo na život, ep.4, dokumentarni program

12.30 Evropski san, ep.4, dokumentarni program

13.00 Priče s istoka, ep.70, dokumentarni program

13.30 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

14.00 Zidovi srama - Belfast, dokumentarni program

14.30 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

15.30 Evropski san, ep.4, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

17.30 Fudbaleri buntovnici, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski Magazin

19.30 Ljudi i moć, ep. 50, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Sportski Magazin

00.00 Ex Files, ep.5, dokumentarni program

01.00 Fudbaleri buntovnici, ep.5, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Al Jazeera English


 

UTORAK, 15.04.2014.

 

07.30 Sportski Magazin

08.00 Evropski san, ep.4, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ex Files, ep.5, dokumentarni program

10.00 General, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Activate, ep.4, dokumentarni program

12.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.4, dokumentarni program

13.00 Ex Files, ep.5, dokumentarni program

14.00 Pravo na život, ep.4, dokumentarni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Activate, ep.4, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Usudi se i probaj, ep.3, dokumentarni program

17.30 Sportski magazin

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ex files. ep.6, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

00.00 Zidovi srama - Belfast, dokumentarni program

00.30 Fudbaleri buntovnici, ep.5, dokumentarni program

01.00 Ljudi i moć, ep. 50, dokumentarni program

01.30 Kontekst informativni talk-show

02.00 Al Jazeera English


 

SRIJEDA, 16.04.2014.

 

07.30 Pravo na život, ep.4, dokumentarni program

08.00 Activate, ep.4, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

10.00 Alhemija Balkana – Crna Gora, ep.8, dokumentarni program

10.30 Pravo na život, ep.4, informativni talk-show

11.00 Fudbaleri buntovnici, ep.5, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Veterani, ep.4, dokumentarni program

12.30 Dogodilo se – Bopal, dokumentarni program

13.00 Ljudi i moć, ep.50, dokumentarni program

13.30 Evropski san, ep.4, dokumentarni program

14.00 Ex Files, ep.6, dokumentarni program

15.00 Veterani, ep.4, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Čuvari mora, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Buđenje Kine, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ljudi i moć, ep.50, dokumentarni program

00.00 Čuvari mora, dokumentarni program

01.00 Priče sa istoka, ep. 70, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Al Jazeera English