Programska šema

 

 

UTORAK, 04.08.2015.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.50, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri, interview

09.00 Logor, dokumentarni program

10.00 Linije razdvajanja, ep.35, dokumentarni program

10.30 Okom kamere – Azija, ep.2, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Recite Aljazeeri, interview

12.00 Moj život, ep.49, dokumentarni program

12.30 Hodočašće - Panama, dokumentarni program

13.00 Palestina u fokusu ep.13, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Recite Aljazeeri, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Ex files, ep.12, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ubistvo grofa, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Moj život, ep.50, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Halep - Bilješke iz pakla, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Moj život, ep.49, dokumentarni program

02.30 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program


 

SRIJEDA, 05.08.2015.

 

07.30 Logor, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Širom svijeta, ep.7, dokumentarni program

10.00 Hodočašće - Panama, dokumentarni program

10.30 Ex files, ep.12, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.51, dokumentarni program

12.30 Priče s Istoka, ep.24, dokumentarni program

13.00 Palestina u fokusu, ep.13, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.49, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Palestina u fokusu ep.14, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ex files, ep.12, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Palestina u fokusu, ep.14, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Ubistvo grofa, ep.2, dokumentarni program


 

ČETVRTAK, 06.08.2015.

 

07.30 Priče s Istoka, ep.24, dokumentarni program

08.00 Hodočašće - Panama, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ubistvo grofa, ep.2., dokumentarni program

10.00 Moj život, ep.51, dokumentarni program

10.30 Širom svijeta, ep.7, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Ex Files, ep.12, dokumentarni program

13.00 Logor, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.49, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Linije razdvajanja, ep.36, dokumentarni program

17.30 Okom kamere – Azija, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ubistvo grofa, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Halep - Bilješke iz pakla, 1.dio, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ex files, ep.12, dokumentarni program

01.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

02.00 Širom svijeta ep.60, dokumentarni program


 

PETAK, 07.08.2015.

 

07.30 Hodočašće - Panama, dokumentarni program

08.00 Priče s istoka, ep.24, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

09.00 Logor, dokumentarni program

10.00 Ex files, ep.12, dokumentarni program

11.00 Moj život, ep.49, dokumentarni program

11.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

12.00 Širom svijeta, ep.7, dokumentarni program

13.00 Palestina u fokusu ep.14, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Širom svijeta, ep.61, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Palestina u fokusu, ep.14, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Moj život, ep.49, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Širom svijeta, ep.61, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show

02.00 Linije razdvajanja, ep.36, dokumentarni program

02.30 Okom kamere – Azija, ep.3, dokumentarni program


 

SUBOTA, 08.08.2015.

 

08.00 Priče s Istoka, ep.24, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri, interview

09.00 Linije razdvajanja, ep.36, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Hodočašće - Panama, dokumnetarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Moj život ep.51, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Širom svijeta, ep.8, dokumentarni program

13.00 Ex Files ep.12, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Logor, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.8, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Halep – Bilješke iz pakla, 2.dio informativni magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Business, informativni magazin

01.00 Linije razdvajanja, ep.36, dokumentarni program

01.30 Okom kamere – Azija, ep.3, dokumentarni program

02.00 Halep – Bilješke iz pakla, 2.dio informativni magazin


 

NEDJELJA, 09.08.2015.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.49, dokumentarni program

09.30 Recite Al Jazeeri, interview

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Hodočašće - Panama, dokumentarni program

11.30 Al Jazeera Objektiv, informativno – dokumentarni program

12.00 Širom svijeta, ep.61, dokumentarni program

13.00 Linije razdvajanja, ep.36, dokumentarni program

13.30 Okom kamere – Azija, ep.3, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Aljazeera Business, informativni magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Iza kulisa americkih federalnih rezervi, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Širom svijeta, ep.61, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Halep – Bilješke iz pakla, 2.dio, dokumentarni program

02.00 Ex files, ep.12, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 10.08.2015.

 

07.30 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Širom svijeta, ep.8, dokumentarni program

09.00 Palestina u fokusu ep.14, dokumentarni program

10.00 Logor, dokumentarni program

11.00 Al Jazeera Svijet, informativni magazin

11.30 Priče s Istoka, ep.24, dokumentarni program

12.00 Hodorkovski, 1.dio, dokumentarni program

13.00 Širom svijeta, ep.61, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Moj život, ep.51, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Hodočašće - Panama, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Moj život, ep.53, dokumentarni program

17.30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Okom kamere – Azija, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Aljazeeri, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Aljazeeri, interview

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Iza kulisa američkih federalnih rezervi, dokumentarni program

01.30 Recite Aljazeeri, interview

02.00 Halep - Bilješke iz pakla, 2.dio, dokumentarni program