Programska šema

 

PETAK, 31.10.2014.

 

07.30 Vrisak u mraku, ep.1, dokumentarni program

08.00 I glasnike ubijaju, ep.1, dokumentarni program

08.30 Priče s istoka, ep.85, dokumentarni program

09.00 Sedam sestara, ep.4, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Anplagd, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.3, dokumentarni program

11.30 Reporter – Put smrti, dokumentarni program

12.30 Obećana zemlja, ep.3, dokumentarni program

13.00 Palestina u fokusu, ep.4, dokumentarni program

14.00 Moj život, ep.8, dokumentarni program

14.30 Ubistvo Arafata, dokumentarni program

15.30 Obećana zemlja, ep.3, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Dan kada je Izrael napao Ameriku, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Palestina u fokusu, ep.4, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Dan kada je Izrael napao Ameriku, dokumentarni program

00.30 Širom svijeta, ep. 29, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SUBOTA, 01.11.2014.

 

08.00 I glasnike ubijaju, ep.1, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ljudi i moć, ep.62, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Vrisak u mraku, ep.1, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Iran, naslijeđe revolucije, ep.2, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Pod crnim oblakom, dokumentarni program

13.00 Obećana zemlja, ep.3, dokumentarni program

13.30 Moj život, ep.8, dokumentarni program

14.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.2, dokumentarni program

14.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.3, dokumentarni program

15.00 Regioskop – Anplagd, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s Istoka, ep.86, dokumentarni program

17.30 Ćumuraši, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reporter – Put smrti, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, dokumentarni program

23.30 Priče s Istoka, ep.86, dokumentarni program

00.00 Dan kada je Izrael napao Ameriku, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Business, informativni magazin

01.30 Okom kamere - Azija, ep.7, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 02.11.2014.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 I glasnike ubijaju, ep.1, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Vrisak u mraku, ep.1, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Dan kada je Izrael napao Ameriku, dokumentarni program

13.00 moj život, ep.8, dokumentarni program

13.30 Reporter – Put smrti, dokumentarni program

14.30 Regioskop – Anplagd, dokumentarni program

15.30 Aljazeera Business, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.2, dokumentarni program

17.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Ćumuraši, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.86, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Pod crnim oblakom, dokumentarni program

00.30 Okom kamere - Azija, ep.7, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.3, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 03.11.2014.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Ćumiraši, dokumentarni program

08.30 Palestina u fokusu, ep.4, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.8, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.29, dokumentarni program

11.00 Aljazeera Svijet, informativni program

11.30 Okom kamere - Azija, ep.7, dokumentarni program

12.00 Širom svijeta, ep.30, dokumentarni program

13.00 Priče s Istoka, ep.86, dokumentarni program

13.30 Dan kada je Izrael napao Ameriku, dokumentarni program

14.30 Obećana zemlja, ep.3, dokumentarni program

15.00 Iran, naslijeđe revolucije, ep.2, dokumentarni program

15.30 Vrisak u mraku, ep.1, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Svijet, dokumentarni program

17.30 Okom kamere - Azija, ep.8, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Aljazeeri - Safet Zec, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Aljazeeri - Safet Zec, interview

23.30 Sportski magazin

00.00 Moj život, ep.8, dokumentarni program

00.30 Ćumuraši, dokumentarni program

01.00 Okom kamere - Azija, ep.8, dokumentarni program

01.30 Recite Aljazeeri - Safet Zec, interview


 

UTORAK, 04.11.2014.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.8, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri - Safet Zec, interview

09.00 Širom svijeta, ep.30, dokumentarni program

10.00 Reporter – Put smrti, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Recite Aljazeeri - Safet Zec, interview

12.00 I glasnike ubijaju, ep.2, dokumentarni program

12.30 Vrisak u mraku, ep.2, dokumentarni program

13.00 Pod crnim oblakom, dokumentarni program

14.00 Obećana zemlja, ep.3, dokumentarni program

14.30 Sportski magazin

15.00 I glasnike ubijaju, ep.2, dokumentarni program

15.30 Recite Aljazeeri - Safet Zec, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Regioskop – Nijemi Balkan, dokumentarni program

17.30 Ćumuraši, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Priče s Istoka, ep.86, dokumentarni program

19.30 Sportski magazin

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Regioskop – Nijemi Balkan, dokumentarni program

00.00 Okom kamere – Azija, ep. 8, dokumentarni program

00.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.3,  dokumentarni program

01.00 I glasnike ubijaju, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SRIJEDA, 05.11.2014.

 

07.30 Širom svijeta, ep.30, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Vrisak u mraku, ep.2, dokumentarni program

09.30 Pod crnim oblakom, dokumentarni program

10.30 Palestina u fokusu, ep.4, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.9, dokumentarni program

12.30 Kockanje sa životom, ep.1, dokumentarni program

13.00 Obećana zemlja, ep.3, dokumentarni program

13.30 Širom svijeta, ep.30, dokumentarni program

14.30 Ćumuraši, dokumentarni program

15.00 Moj život, ep.9, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Palestina u fokusu, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Nijemi Balkan, dokumentarni program

19.30 Kockanje sa životom, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Reporter – Put smrti, dokumentarni program

00.30 Priče s Istoka, ep.86, dokumentarni program

01.00 Okom kamere: Azija, ep.8, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

ČETVRTAK, 06.11.2014.

 

07.30 Kockanje sa životom, ep.1, dokumentarni program

08.00 Vrisak u mraku, ep.2, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.9, dokumentarni program

09.30 I glasnike ubijaju, ep.2, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.30, dokumentarni program

11.00 Obećana zemlja, ep.3, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Vrisak u mraku, ep.2, dokumentarni program

12.30 Ćumuraši, dokumentarni program

13.00 Okom kamere - Azija, ep.8, dokumentarni program

13.30 Palestina u fokusu, ep.4, dokumentarni program

14.30 I glasnike ubijaju, ep.2, dokumentarni program

15.00 Kockanje sa životom, ep.1, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Reporter – Multipla skleroza i ja, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Okom kamere - Azija, ep.8, dokumentarni program

19.30 Moj život, ep.9, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana – Srbija, ep.4, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Alhemija Balkana – Srbija, ep.4, dokumentarni program

23.30 Dan kada je Izrael napao Ameriku, dokumentarni program

00.30 Regioskop – Nijemi Balkan, dokumentarni program

01.00 Priče s Istoka, ep.86, dokumentarni program

01.30 Obećana zemlja, ep.3, dokumentarni program


 

PETAK, 07.11.2014.

 

07.30 Vrisak u mraku, ep.2, dokumentarni program

08.00 I glasnike ubijaju, ep.2, dokumentarni program

08.30 Priče s istoka, ep.86, dokumentarni program

09.00 Širom svijeta, ep.30, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Nijemi Balkan, dokumentarni program

10.30 Kockanje sa životom, ep.1, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana – Srbija, ep.4, dokumentarni program

11.30 Reporter – Multipla skleroza i ja, dokumentarni program

12.30 Woolwich – rat bez granica?, dokumentarni program

13.00 Palestina u fokusu, ep.5, dokumentarni program

14.00 Moj život, ep.9, dokumentarni program

14.30 Pod crnim oblakom, dokumentarni program

15.30 Woolwich – rat bez granica, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Ubistvo grofa, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Palestina u fokusu, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ubistvo grofa, ep.1, dokumentarni program

00.30 Širom svijeta, ep. 30, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show