Programska šema

 

 

SRIJEDA, 30.07.2014.

 

07.30 Rafah: Prozor u svijet, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Arapsko proljeće – Pad Mubaraka, II dio, dokumentarni program

09.30 Neotkrivena Afrika, ep.5, dokumentarni program

10.00 Reporter – Čileanski rudari, I dio, dokumentarni program

10.30 Rafah: Prozor u svijet, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Umjetnost kao spas, ep.9, dokumentarni program

12.30 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

13.00 48 sati, ep.6, dokumentarni program

13.30 Rafah: Prozor u svijet, dokumentarni program

14.30 Reporter – Čileanski rudari, II dio, dokumentarni program

15.00 Umjetnost kao spas, ep.9, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

17.30 Vrhovi Balkana, ep.2, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Borba za Nil, ep.3, dokumentarni program

19.30 Rađanje zemlje, ep.3, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Rob, dokumentarni program

00.30 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

01.00 Umjetnost ako spas, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

ČETVRTAK, 31.07.2014.

 

07.30 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

08.00 Neotkrivena Afrika, ep.5, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Umjetnost kao spas, ep.9, dokumentarni program

09.30 48 sati, ep.6, dokumentarni program

10.00 Rafah: Prozor u svijet, dokumentarni program

11.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Neotkrivena Afrika, ep.5, dokumentarni program

12.30 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

13.00 Ritam Balkana, ep.4, dokumentarni program

13.30 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

14.00 Vrhovi Balkana, ep.2, dokumentarni program

14.30 48 sati, ep.6, dokumentarni program

15.00 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Alhemija Balkana, ep.2, dokumentarni program

17.30 48 sati, ep.6, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Umjetnost kao spas, ep.9, dokumentarni program

19.30 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Aljazeeri - Atallah Hanna, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Aljazeeri - Atallah Hanna, interview

23.30 Komorska ostrva – Između plime i oseke, dokumentarni program

00.00 Alhemija Balkana, ep.2, dokumentarni program

01.30 Vrhovi Balkana, ep.2, dokumentarni program

01.00 Linija razdvajanja, ep.14, dokumentarni program


 

PETAK, 01.08.2014.

 

07.30 Neotkrivena Afrika, ep.5, dokumentarni program

08.00 48 sati, ep.6, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri - Atallah Hanna, interview

09.00 Rob, dokumentarni program

10.00 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

10.30 Vrhovi Balkana, ep.2, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana, ep.2, dokumentarni program

11.30 Recite Aljazeeri - Atallah Hanna, interview

12.00 Za stolom sa teroristima, ep.4, dokumentarni program

12.30 Linija razdvajanja, ep.15, dokumentarni program

13.00 Rafah: Prozor u svijet, dokumentarni program

14.00 Umjetnost kao spas, ep.9, dokumentarni program

14.30 Reporter – Čileanski rudari, I dio, dokumentarni program

15.00 Linija razdvajanja, ep.15, dokumentarni program

15.30 Recite Aljazeeri - Atallah Hanna, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Arapsko proljeće – Volja naroda, I dio, dokumentarni program

17.30 Slovo života – Krv, noj i suze, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Većina počinje ovdje, ep.2, dokumentarni program

19.30 Vrhovi Balkana, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Za stolom sa teroristima, ep.4, dokumentarni program

00.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

00.30 Komorska ostrva – Između plime i oseke, dokumentarni program

01.00 Slovo života – Krv, noj i suze, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SUBOTA, 02.08.2014.

 

08.00 Reporter – Čileanski rudari, II dio, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv – Mlada Bosna i Prvi svjetski rat, informativni program

09.00 Umjetnost kao spas, ep.2, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Slovo života – Krv, znoj i suze, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, dokumentarni program

13.00 Kontekst, informativni talk-show

13.30 Umjetnost kao spas, ep.9, dokumentarni program

14.00 Alhemija Balkana, ep.2, dokumentarni program

15.00 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, I dio, dokumentarni program

15.30 Linija razdvajanja, ep.15, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Svijet umjetnika, ep.2, dokumentarni program

17.30 Unutrašnji neprijatelj, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Za stolom sa teroristima, ep.4, dokumentarni program

19.30 Linija razdvajanja, ep.15, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, informativni magazin

23.30 Ritam Balkana, ep.4, dokumentarni program

00.00 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

00.30 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, II dio, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Business, informativni magazin

01.30 Ritam Balkana, ep.4, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 03.08.2014.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Svijet umjetnika, ep.2, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Linija razdvajanja, ep.15, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Komorska ostrva – Arhipelag parfema, dokumentarni program

13.00 Al Jazeera Objektiv – Mlada Bosna i Prvi svjetski rat, informativni program

13.30 Neotkrivena Afrika, ep.5, dokumentarni program

14.00 Slovo života – Krv, znoj i suze, dokumentarni program

14.30 Unutrašnji neprijatelj, ep.1, dokumentarni program

15.00 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, II dio, dokumentarni program

15.30 Alhemija Balkana, ep.2, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Business, informativni magazin

17.30 Umjetnost kao spas, ep.3, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Unutrašnji neprijatelj, ep.1, dokumentarni program

19.30 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, I dio, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Umjetnost kao spas, ep.3, dokumentarni program

00.00 Ritam Balkana, ep.4, dokumentarni program

00.30 Za stolom sa teroristima, ep.4, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.30 Svijet umjetnika, ep.2, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 04.08.2014.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Linija razdvajanja, ep.15, dokumentarni program

08.30 Za stolom s teroristima, ep.4, dokumentarni program

09.00 48 sati, ep.4, dokumentarni program

09.30 Komorska ostrva – Arhipelag parfema, dokumentarni program

10.00 Rafah: Prozor u svijet, dokumentarni program

11.00 Aljazeera svijet, informativni magazin

11.30 Ritam Balkana, ep.4, dokumentarni program

12.00 Širom svijeta, ep.17, dokumentarni program

13.00 Umjetnost kao spas, ep.3, dokumentarni program

13.30 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, II dio, dokumentarni program

14.00 Za stolom sa teroristima, ep.4, dokumentarni program

14.30 Arapsko proljeće, ep.2, dokumentarni program

15.00 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

15.30 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, I dio, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Aljazeera Svijet, dokumentarni program

17.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Oni pobjeđuju – Mirza Teletović, interview

19.30 Alhemija Balkana, ep.2, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Recite Aljazeeri – Predrag Matvejević, interview

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Recite Aljazeeri – Predrag Matvejević, interview

23.30 Oni pobjeđuju – Mirza Teletović, interview

00.00 Svijet umjetnika, ep.2, dokumentarni program

00.30 Unutrašnji neprijatelj, ep.1, dokumentarni program

01.00 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

01.30 Recite Aljazeeri – Predrag Matvejević, interview


 

UTORAK, 05.08.2014.

 

07.30 Oni pobjeđuju – Mirza Teletović, interview

08.00 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, II dio, dokumentarni program

08.30 Recite Aljazeeri – Predrag Matvejević, interview

09.00 Širom svijeta, ep.17, dokumentarni program

10.00 Unutrašnji neprijatelj, ep.1, dokumentarni program

10.30 Vrhovi Balkana, ep.2, dokumentarni program

11.00 Oni pobjeđuju – Mirza Teletović, interview

11.30 Recite Aljazeeri – Predrag Matvejević, interview

12.00 48 sati, ep.6, dokumentarni program

12.30 Neotkrivena Afrika, ep.6, dokumentarni program

13.00 Borba za Nil, ep.3, dokumentarni program

13.30 Rađanje zemlje, ep.3, dokumentarni program

14.00 Linija razdvajanja, ep.15, dokumentarni program

14.30 Oni pobjeđuju – Mirza Teletović, interview

15.00 48 sati, ep.6, dokumentarni program

15.30 Recite Aljazeeri – Predrag Matvejević, interview

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Rađanje zemlje, ep.4, dokumentarni program

17.30 Borba za Nil, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Reporter – Haiti nakon zemljotresa, I dio, dokumentarni program

19.30 Oni pobjeđuju – Mirza Teletović, interview

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Evropski san, ep.5, dokumentarni program

00.00 Alhemija Balkana, ep.2, dokumentarni program

00.30 Ritam Balkana, ep.5, dokumentarni program

01.00 Vrhovi Balkana, ep.2, dokumentarni program

01.30 Kontekst informativni talk-show