Programska šema

 

 

PETAK, 27.02.2015.

 

07.30 Božija kočija, ep.2, dokumentarni program

08.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.7, dokumentarni program

08.30 Priče s Istoka, ep.102, dokumentarni program

09.00 Širom svijeta, ep.49, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Plati i ženi, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.1, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk - show

12.00 Priče s Istoka, ep.1, dokumentarni program

12.30 Rijekama ka zapadu, ep.10, dokumentarni program

13.30 Svijet sapunica – Meksiko, ep.7, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Moj život, ep.25, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Lica Kine, ep.7, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Heroji u bijelom, ep.4, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Moj život, ep.83, dokumentarni program

19.30 Ljudi i moć, ep.73, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk - show

23.30 Patnja teškog radnika, ep.4, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Heroji u bijelom, ep.4, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show


 

SUBOTA, 28.02.2015.

 

08.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.7, dokumentarni program

08.30 Al Jazeera Objektiv – Biti musliman u Evropi, dokumentarno-informativni program

09.00 Priče s Istoka, ep.1, dokumentarni program

09.30 Kontekst, informativni talk-show

10.00 Božija kočija, ep.2, dokumentarni program

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Moj život, ep.83, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Rijekama ka zapadu, ep.11, dokumentarni program

13.00 Regioskop – Plati i ženi, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Moj život, ep.25, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Priče s istoka, ep.103, dokumentarni program

17.30 Ljudi i moć, ep.74, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Rijekama ka zapadu, ep.11, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Business, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Business, dokumentarni program

23.30 Priče s istoka, ep.103, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Lica Kine, ep.7, dokumentarni program

01.00 Aljazeera Business, informativni magazin

01.30 Patnja teškog radnika, ep.4, dokumentarni program


 

NEDJELJA, 01.03.2015.

 

08.00 Aljazeera Business, informativni magazin

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.7, dokumentarni program

09.30 Al Jazeera Objektiv – Biti musliman u Evropi, dokumentarno-informativni program

10.00 Aljazeera Business, informativni magazin

10.30 Kontekst, informativni talk-show

11.00 Božija kočija, ep.2, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Heroji u bijelom, ep.4, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.11, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Patnja teškog radnika, ep.4, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Aljazeera Business, informativni magazin

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Ljudi i moć, ep.74, dokumentarni program

17.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Svijet sapunica - Meksiko, ep.7, dokumentarni program

19.30 Priče s Istoka, ep.103, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Aljazeera Svijet, informativni magazin

23.30 Moj život, ep.83, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

01.00 Rijekama ka zapadu, ep.11, dokumentarni program


 

PONEDJELJAK, 02.03.2015.

 

07.30 Aljazeera Svijet, informativni magazin

08.00 Rijekama kazapadu, ep.11, dokumentarni program

09.00 Svijet sapunica – Meksiko, ep.7, dokumentarni program

09.30 Moj život, ep.25, dokumentarni program

10.00 Širom svijeta, ep.49, dokumentarni program

11.00 Aljazeera Svijet, informativni magazin

11.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.7, dokumentarni program

12.00 Ornamenti islamske umjetnosti i kulture, dokumentarni program

13.00 Heroji u bijelom, ep.4, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14:30 Priče s Istoka, ep.1, dokumentarni program

15:00 Vijesti, informativni program

15.30 Božija kočija, ep.2, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

17.30 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Sportski magazin

19.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk - show

23.30 Sportski magazin

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

01.00 Priče s Istoka, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show


 

UTORAK, 03.03.2015.

 

07.30 Sportski magazin

08.00 Moj život, ep.25, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Ornamenti islamske književnosti i kulture, dokumentarni program

10.00 Lica Kine, ep.7, dokumentarni program

10.30 Afrika pod istragom, ep.6, dokumentarni program

11.00 Sportski magazin

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Ljudi i moć, ep.74, dokumentarni program

12.30 Spor oko Plave linije, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.11, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Sportski magazin

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Regioskop – Zlatni momci, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Priče s istoka, ep.103, dokumentarni program

19:30 Sportski magazin

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ljudi i moć, ep.74,  dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.1, dokumentarni program

00.30 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

SRIJEDA, 04.03.2015.

 

07.30 Ornamenti islamske umjetnosti i kulture, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Rijekama ka zapadu, ep.11, dokumentarni program

10.00 Svijet sapunica – Meksiko, ep.7, dokumentarni program

10.30 Regioskop – Zletni momci, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Moj život, ep.26, dokumentarni program

12.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.8, dokumentarni program

13.00 Priče s Istoka, ep.1, dokumentarni program

13.30 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Lica Kine, ep.7, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Granica, ep.1, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Regioskop – Zlatni momci, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk-show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk-show

23.30 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Ljudi i moć, ep.74, dokumentarni program

01.00 Lica Kine, ep.7, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk-show


 

ČETVRTAK, 05.03.2015.

 

07.30 Razglednice iz Centralne Azije, ep.8 , dokumentarni program

08.00 Spor oko Plave linije, dokumentarni program

08.30 Kontekst, informativni talk-show

09.00 Moj život, ep.26, dokumentarni program

09.30 Ornamenti islamske umjetnosti i kulture, dokumentarni program

11.00 Priče s Istoka, ep.1, dokumentarni program

11.30 Kontekst, informativni talk-show

12.00 Heroji u bijelom, ep.4, dokumentarni program

13.00 Rijekama ka zapadu, ep.11, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Kontekst, informativni talk-show

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Lica Kine, ep.8, dokumentarni program

17.30 Moj život, ep.26, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Granica, ep.1, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.2, dokumentarni program

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.2, dokumentarni program

23.30 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Regioskop – Zlatni momci, dokumentarni program

01.30 Lica Kine, ep.8, dokumentarni program


 

PETAK, 06.03.2015.

 

07.30 Spor oko Plave linije, dokumentarni program

08.00 Razglednice iz Centralne Azije, ep.8, dokumentarni program

08.30 Ornamenti islamske umjetnosti i kulture, dokumentarni program

10.00 Regioskop – Zlatni momci, dokumentarni program

11.00 Alhemija Balkana – Hrvatska, ep.2, dokumentarni program

11.30 Rijekama ka zapadu, ep.11, dokumentarni program

12.30 Priče s Istoka, ep.2, dokumentarni program

13.00 Granica, ep.1, dokumentarni program

14.00 Vijesti, informativni program

14.30 Ritam Balkana, ep.1, dokumentarni program

15.00 Vijesti, informativni program

15.30 Lica Kine, ep.8, dokumentarni program

16.00 Vijesti, informativni program

17.00 Heroji u bijelom, ep.5, dokumentarni program

18.00 Vijesti, informativni program

19.05 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

19.30 Ljudi i moć, ep.74, dokumentarni program

20.00 Vijesti, informativni program

21.00 Vijesti, informativni program

21.30 Kontekst, informativni talk - show

22.00 Vijesti, informativni program

23.05 Kontekst, informativni talk - show

23.30 Rađanje zemlje, ep.1, dokumentarni program

00.00 Vijesti, informativni program

00.30 Heroji u bijelom, ep.5, dokumentarni program

01.30 Kontekst, informativni talk - show