ACEA

Renault, Peugeot i Fiat predvode pad prodaje automobila u oktobru, u periodu smanjenog povjerenja potrošača i posrnulih isporuka.
Oglasi