Afrika

Plan je da se izdavanja smanje na 560 eura po osobi, što je polovina sume koja se smatra pragom siromaštva.
Francuska, Njemačka, Italija i Španija pokreću misiju zaštite u afričkim zemljama u saradnji s UN-om.
Deset od 11 napada su bili smrtonosni i izvedeni su na Bliskom istoku i u Sjevrnoj Africi, od toga devet u Iraku.
Grupe za zaštitu ljudskih prava u Zimbabveu upozoravaju da sve veći broj djevojčica biva izbačen iz škola, jer njihovi
Broj stanovnika u svijetu svake godine povećava se za 83 miliona ljudi, a očekuje se da će se taj trend nastaviti.
Potrebe su narasle do cifre od 23,5 milijardi dolara, prikupi se samo četvrtina sredstava potrebnih za pomoć ugroženima.
Oglasi