Aleksandar Vulin

Uprava za sprečavanje pranja novca Srbije skinula je oznaku tajnosti sa izvještaja o kontroli porijekla novca kojim je
U izvještaju Uprave za sprečavanje pranja novca vidi se da je 200.000 eura uplaćeno kad je Vulin već bio na funkciji.
Vlada Srbije je predložila da se Aleksandru Vulinu dodijeli direktno komandovanje vojnom policijom.
I kad Vučić kaže da se neće kandidovati za predsjednika, možda je u pravu jer će se dotad predsjednik postavljati.
Vučić i Putin razgovarat će o jačanju političke, ekonomske i vojno-tehničke saradnje te odnosima u regiji.
Dočekao je Vulin, napokon, da se može otvoreno koristiti ratnohuškačkom retorikom i da poziva na odbranu otadžbine.
Oglasi