Alen Jazić

Gdje je zakonski moguće pokrenuti postupke protiv negiranja genocida u Srebrenici, a na osnovu sudskih presuda.
Iako Vareš danas ima samo trećinu prijeratnog broja stanovnika, entuzijazmom građana pokrenute su mnoge aktivnosti.
Nepoznata djevojka obišla je više prodavnica u visočkoj općini i platila dugovanja kupaca, ne rekavši ko je donator.
Kako se na politički humor gledalo u nekadašnjoj zajedničkoj državi, a kako se on doživljava i manifestira danas?
Regija planira uvođenje 78 novih aviolinija, od čega će samo dvije biti za Bosnu i Hercegovinu.
Oglasi