Arbitražni sud

Kina ocijenila opasnim postupke SAD-a u Južnom kineskom moru, jer prijete njenoj suverenosti i sigurnosti.
Šef slovenske diplomatije je rekao da je slovenska strana iznenađena arbitražnim skandalom i da je dobro reagirala.
Slovenski premijer kaže da se arbitraža mora nastaviti i okončati presudom, najavljeno imenovanje novih sudija.
Slovensko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da će Ljubljana svog novog arbitra imenovati u predviđenom 15-dnevnom roku.
Slovenski premijer na hrvatski poziv na sastanak kaže kako je Sporazum o arbitraži jedini temelj za rješavanje spora.
Arbitražni spor između Hrvatske i Slovenije je koridor imaginarija u kojem se valjaju nacionalni ponos i identitet.
Oglasi