Arsal

I izbjeglički kamp je spaljen tokom borbi koje su odnijele 78 života.
Borci povezani sa grupama Islamska država i Front Al-Nusra povukli su se iz libanskog grada Arsala, što je dio sporazuma pri
Nastavljaju se sukobi libanske vojske sa naoružanim grupama u Arsalu, libanskom gradu smještenom na granici sa Sirijom.
Nastavljaju se sukobi libanske vojske sa naoružanim grupama u Arsalu, libanskom gradu smještenom na granici sa Sirijom.
Sukobi između libanske vojske i naoružanih grupa u Arsalu i okolini ušli su u četvrti dan.
Sirijski borci i ranije su prelazili granicu, ali nikada nisu ušli duboko u Liban, dok su njihovi napadi vrlo opasni.
Oglasi