Atina

Grčko pravosuđe obavit će razgovore s osmoricom turskih vojnika koji su prebjegli u tu zemlju od 19. do 25. augusta.
Narod treba odlučivati o izboru predsjednika i imati mogućnost da na referendumu odbaci neke zakone, kaže premijer.
Unatoč nepopularnim reformama, grčka vlada planira i nove investicije. Jedan od najpopularnijih projekata je rekonstrukcija
Prvi naturalizirani Sirijac koji je izabran za gradonačelnika u Grčkoj, otvorio ljetovalište sirijskim izbjeglicama.
Grčka već decenijama traži povrat tzv. Elginovih mermernih skulptura, tvrdeći da su nezakonito odnesene u Britaniju.
Britanski muzej prije 200 godina kupio je takozvane Elginove mermerne statue. Taj škotski plemić i diplomata sklonio ih je
Oglasi