Beograd

Pokret Dosta je bilo napustili su u protekle dvije godine mnogi, ovih dana to je učinila i parlamentarka Ana Stevanović.
Predviđeno je da lobista, pored visoke stručne spreme, posjeduje i specifična znanja o lobiranju.
Ne postoje planovi da se nešto smanjuje ili mijenja u vezi prisustva KFOR-a na Kosovu, to zavisi od sigurnosne situacije
Srbija je jedina zemlja u kojoj se NATO pojavio kao ratni neprijatelj, ali je sada situacija promijenjena, kaže Scott.
Vrh Srpske pravoslavne crkve ne podržava zamrznuti konflikt na Kosovu, ali je i zabrinut zbog mogućeg razgraničenja.
Očekuje se da dvojica predsjednika potvrde spremnost da pojačaju rad na postizanju pravno obavezujućeg sporazuma.
Oglasi