Berlin

Njemačka je poručila NATO-u da će povećati ulaganja u odbranu iznad već obećanih 1,5 posto BDP-a do 2024.
'Ako Evropska unija ne uspije na zapadnom Balkanu, kako će na nju gledati kao na ozbiljnog globalnog igrača?'...
Frank Steffel
Franku Steffelu (CDU) je oduzeta doktorsku titulu zbog doslovnog ili gotovo doslovnog preuzimanja dijelova tuđih radova.
Dokument Ministarstva finansija upozorava na godišnje deficite u budžetu od pet milijardi eura do i uključujući 2022.
Služba je otkrila da je Ministarstvo odbrane u najmanje jednom slučaju neregularno angažiralo konsultantsku firmu.
Vlada u Berlinu saopćila je da će ulaz Makedonije u Alijansu dati važan doprinos sigurnosti euroatlantskog prostora.
Oglasi