Bujanovac

Iako je posjeta izazvala reakcije političara u Srbiji, Nishanijev dolazak službeno je najavljen, kažu u Bujanovcu.
Nešto manje od milion izbjeglica prošlo je kroz Srbiju od početka izbjegličke krize. Nakon što je zatvorena takozvana
U Romsku džamiju u Bujanovcu dolaze Romi iz raznih dijelova Srbije, kao i mnogi Albanci.
Iako je Balkanska ruta prekinuta, uz pomoć krijumčara i dalje mnogi ulaze u ovu zemlju.
Dogovoreno je da se sa srpskog na albanski jezik prevedu udžbenici po nastavnom planu Srbije, ali do toga nije došlo.
Između Albanke iz Tirane i Srbina iz sela Lopardinca kod Bujanovca rodila se ljubav, koja je krunisana brakom.
Oglasi