Caracas

Deseci hiljada građana prešli su granicu kako bi kupili hranu i lijekove kojih nema u Venecueli zbog krize.
Sve dublja ekonomska kriza u Venecueli negativno utječe na zemlju i njene građane. Osim nestašice hrane i lijekova, na udaru
Predaja potpisa je prvi korak u procesu zahtjeva za glasanje za smjenu nepopularnog predsjednikaVenecuele.
Mnogi misle kako Vlada uvedenim restrikcijama električne enrgije nije uspjela ništa osim da paralizira glavni grad.
Redovi ispred prodavnica sve su duži, a osim hrane, došlo je i do nestašice struje.
Opozicija nastoji svrgnuti predsjednika Venecuele pritiskom javnosti, izmjenama Ustava i referendumom.
Oglasi