Ćirilica

Posljednjih godina turizam u Hercegovini je u ekspanziji. Turistima u Širokom Brijegu nudi se upoznavanje sa historijskim
Dok je turistima atrakcija staroćirilično pismo sa Kočerinske ploče, domaći brišu ćirilicu sa saobraćajnih znakova.
Novi putevi suživota su oživljavanje ekonomije, saradnja na svim nivoima i odgovornost politike, kažu u Vukovaru.
Hrvatska pokazuje tolerantno lice, kao i u slučaju ćiriličnog pisma, tek kada netolerantni osvoje vlast.
Predsjednik HDZ-a nema ništa protiv da ćirilica bude izborni, ali nikako obavezni predmet u školama.
Struka kaže da pri razmatranju ponovnog uvođenja ćirilice u hrvatske škole treba imati u prvom planu interes učenika.
Oglasi