Dan sjećanja

Crna Gora, poručio je Filip Vujanović, podržava sve ono što je u funkciji stabilnih odnosa i razvoja regije.
U Vučićevoj inicijativi nema pobjednika i pretpostavlja da su svi činili zločine i svi imali žrtve, smatra Ivanić.
Član Predsjedništva BiH smatra da bez suočavanja sa istinom o zločinima ne može biti zajedničkog dana sjećanja.
Premijer Srbije predložio je da se proglasi zajednički dan sjećanja na sve žrtve sukoba u regiji.
Vučićeva ideja pomirenja lukavstvo je prodavca koji daje naveliko i jeftino, ali moraš kupiti sve - i zdravo i trulo.
Premijer Srbije predložit će državama regije zajednički dan sjećanja na žrtve, bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Oglasi