Dekret

Nakon što je Putin proglasio pripajanje Krima, na centralnom moskovskom trgu počelo je slavlje velikog broja građana.
Vlasnici trgovina u Venecueli tvrde da se poslovna klima u toj zemlji pogoršava i da im Madurov dekret ugrožava profit.
Posebnim ovlastima Maduru se omogućilo da sudjeluje u 'gospodarskom ratu protiv buržoazije i imperijalizma'...
Šefovi diplomatija SAD-a i Rusije će kasnije ovog mjeseca planirati konferenciju s ciljem okončanja sirijskog rata.
Izdat drugi nalog za hapšenje Badieja, vrhovnog duhovnog vođe pokreta, dok novi premijer pokušava sastaviti kabinet.
Kako bi se ekonomija prilagodila drugim zemljama, kraljevskim dekretom ukazano da vikend više nije četvrtak i petak.
Oglasi