Depopulacija

Sve je manje beba, dok sve više radno sposobnog stanovništva odlazi iz ovog dijela Evrope. Ima li nade za demografski
Oglasi