Dionice

Izvršenje je određeno zapljenom, procjenom i prodajom dionica društva Sarajevski kiseljak, koje su vlasništvo Jamnice.
Naftne kompanije pregovaraju o razmjeni dionica, a transakcija obuhvata naftna polja i ugovor o snabdijevanju gorivom.
Todorić je Dionice Agrokora dao banci kao zalog za kredit od 100 miliona eura koji je dobio od ruskog kreditora.
U Agrokoru kažu da Sberbank može pokrenuti zapljenu u firmi Agrokor Investments V.B. jer Agrokor d.d. nije njen vlasnik.
Ruska banka namjerava prodati dionice kako bi nadoknadila gubitke koje će imati na kreditima koje je odobrila Agrokoru.
Osim cijene dionica, zapreku predstavlja neriješeno pitanje prenesene stare devizne štednje NLB-a u Hrvatskoj.
Oglasi