Djeca

Piše: Aida Hrnjić - Osobe sa invaliditetom sve više i sve jače ruše nametnute tabue.
Prošle godine više od 36.000 djece bilo je izloženo seksualnom nasilju.
Reklame za velike firme koje se pojavljuju uz snimke djece izazivaju pedofilske komentare korisnika, tvrdi The Times.
Iznenadilo nas je da pedagozi i nastavnici većinom ne žele pričati o nasilju, kaže se u istraživanju TPO fondacije.
Vojska i policija raspoređene na granici Srbije s Bugarskom i Makedonijom za godinu i pol spriječile su 22.500 izbjeglica u
U građanskom ratu, koji traje od 2011. godine, poginulo je više od 330.000 osoba, saopćili su Ujedinjeni narodi.
Oglasi