EK

Do 2020. godine Evropska komisija će izdvojiti 590 miliona eura za Evropski odbrambeni fond.
U izgradnji mosta, koji će povezati krajnji jug Hrvatske s ostatkom države, sa 85 posto cijene učestvuje Evropska unija.
Pobornik europskog federalizma, izabran je da u ime Europskog parlamenta vodi pregovore o izlasku Britanije iz EU-a.
Mađarski premijer kaže da bi ravnotežu moći trebalo promijeniti u korist nacionalnih država nad institucijama EU-a.
Predsjednik EK-a kaže da se od Ankare očekuje da se drži obaveza i da prijetnje nisu najbolji diplomatski instrument.
Ako se ostvari trajna korekcija prekomjernog deficita 2017. moguć prijelaz iz korektivnog u preventivni dio postupka.
Oglasi