Eksperimenti

Satelit za kvantne eksperimente otporan na sve poznate vrste kibernetičkog napada, poruke je nemoguće prisluškivati.
U promociji naučnih istraživanja i njihovom utjecaju na svakodnevnicu sudjelovalo više od 300 gradova u 30 država.
Među otpuštenima je i mikrobiolog Paul Keim, koji je igrao ključnu ulogu u istrazi o napadima antraksom 2001. godine.
Američke vlasti uskoro bi trebale odlučiti o sudbini 450 čimpanzi koje su korištene u medicinskim istraživanjima. Većinu
Oglasi