Elektrane

Ovaj globalni kapacitet za korištenje energije Sunca proizvodi električnu energiju kao 16 termoelektrana na ugalj.
Jedina elektrana u Gazi ne može se nositi sa potražnjom. Stoga, prekidi snabdijevanja strujom traju i po osam sati dnevno.
Šesta ekonomija Evrope se oslanja na ogromne rezerve uglja, od kojeg se proizvodi blizu 90 posto električne energije.
Najveće postrojenje ovog tipa u Rumuniji u posljednjih 20 godina trebalo bi podmiriti 10 posto potreba države.
Evropska energetska direktiva do 2020. godine predviđa smanjenje emisije štetnih plinova za 20 posto, te 20 postotni udio
Oglasi