Elektrane

Jedina elektrana u Gazi ne može se nositi sa potražnjom. Stoga, prekidi snabdijevanja strujom traju i po osam sati dnevno.
Evropska energetska direktiva do 2020. godine predviđa smanjenje emisije štetnih plinova za 20 posto, te 20 postotni udio
Zajednički projekat ulaganja u termoelektranu Gacko, Elektroprivrede RS i češke energetske kompanije ČEZ neslavno je
Trećina od 60.000 rudara u Balučistanu napustila je pokrajinu, jer su otmičari ubili desetke rudara.
Ovaj globalni kapacitet za korištenje energije Sunca proizvodi električnu energiju kao 16 termoelektrana na ugalj.
Šesta ekonomija Evrope se oslanja na ogromne rezerve uglja, od kojeg se proizvodi blizu 90 posto električne energije.
Oglasi