EU

Ako dvije strane ne urede odnose, trgovinska razmjena podlijegat će propisima Svjetske trgovinske organizacije.
U Pekingu je donesena odluka da se smanji profil samita zbog brige da se time šteti imidžu Kine.
Mađarska želi veću saradnju po pitanju izbjeglica sa zemljama gdje su dobre rezultate ostvarile antiimigrantske stranke.
HRW navodi i da su djeca izbjeglice u Hrvatskoj žrtve društvene izolacije te da imaju poteškoća u pristupu obrazovanju.
Kompanije bi se suočiti s dodatnim troškovima ako dvije strane ne postignu dogovor o trgovini nakon Brexita.
Evropska unija ima mogućnost sankcioniranja političara u BiH koji krše Dejtonski sporazum i blokiraju evropski put.
Oglasi