Fabrika

Ekološki inspektori u Makedoniji zabranili su rad fabrike Jugohrom, jer nisu postavili sistem za pročišćavanje plinova.
Štrajkači su invalidi rada, a nakon privatizacije pogona ostali su u nefunkcionalnom dijelu preduzeća.
Avioni uništili fabriku u Iraku, u kojoj je Islamska država Irak i Levant proizvodila oružje na bazi hlora i iperita.
Građani koji imaju dvojno državljanstvo, srbijansko i bugarsko, sve češće posao traže u Bugarskoj.
Eksploziju u Shirvanu izazvale varnice koje su pale na predmete namijenjene za otpad.
Pad vojnog helikoptera izazvao eksploziju koja je uništila najveću fabriku barel-bombi, mještani slave.
Oglasi