Federacija BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH podsjeća da aranžman s MMF-om predstavlja dio evropskog puta BiH.
Demobilizirani borci Armije BiH najavili samospaljivanje, jer im ne daju ono što traže - koricu kruha, istinu i pravdu.
Fadil Novalić nema sistemsko rješenje za Roditeljsku kuću, ali dobro je iskoristio sadaku kao garant socijalne politike.
Drugi put u federalnom Domu naroda oboren je entitetski zakon o Penzijsko-invalidskom osiguranju. U ovom bh. entitetu,
Ovo je drugi put da federalni Dom naroda odbija prijedlog zakona koji će postati važeći tek kada ga usvoje oba doma.
Dok jedni posmatraju kantone kao uteg koji davi ovaj bosanskohercegovački entitet, drugi se zalažu za njihov opstanak.
Oglasi