Financiranje

Premijer kaže da se u cilju likvidnosti, restrukturiranja i dugoročne održivosti vodi dijalog s relevantnim dionicima.
Generalni sekretar UN-a smatra da bi naglo smanjivanje finansiranja moglo dovesti do ugrožavanja dugoročnih reformi.
Hrvatski div zapošljava u regiji više od 60.000 ljudi i ima velik utjecaj na ekonomsku i socijalnu sliku zemalja regije.
Kazne se odnose na nedopuštena ponašanja, poput pranja novca, tržišnih manipulacija, pa sve do finansiranja terorizma.
Gradnja zida s Meksikom mogla bi koštati i do 21,6 milijardi dolara; Bijela kuća mora uvjeriti Kongres da odobri sredstv
Bespovratna sredstva EU-a odobrena su za terminal za ukapljeni plin te za projekat unaprjeđenja sistema prenosa struje.
Oglasi