Financiranje

Zakon ne predviđa novac za neke Trumpove prioritete kao što je izgradnja zida na meksičkoj granici.
Izrael je jedina zemlja na svijetu koja je na dnevnom redu svakog zasjedanja Vijeća za ljudska prava, tri puta u godini.
Premijer kaže da se u cilju likvidnosti, restrukturiranja i dugoročne održivosti vodi dijalog s relevantnim dionicima.
Generalni sekretar UN-a smatra da bi naglo smanjivanje finansiranja moglo dovesti do ugrožavanja dugoročnih reformi.
Hrvatski div zapošljava u regiji više od 60.000 ljudi i ima velik utjecaj na ekonomsku i socijalnu sliku zemalja regije.
Kazne se odnose na nedopuštena ponašanja, poput pranja novca, tržišnih manipulacija, pa sve do finansiranja terorizma.
Oglasi