Francuska Gvajana

Ciljevi misije je da se izradi 3D karta naše galaksije, sa preciznim mjerenjem razdaljine među zvijezdama.
U ovom zabačenom dijelu Južne Amerike, ulazak u Evropsku uniju je lagan kao prelazak rijeke.
Oglasi