Halep

Većina Sirijaca se vratila u Halep, Hamu, Homs i Damask, budući da se sigurnost poboljšala u tim gradovima, kaže UNHCR.
Američka avijacija ciljala je pripadnike Al-Kaide, a razlikuju se procjene o broju ubijenih civila.
Vode se borbe za razbijanje ISIL-a na dva entiteta u Siriji i Iraku; analitičari kažu da će Deir al-Zour biti presudan.
Sirijska vojska potisnula je ISIL iz istočnog dijela Halepa. Sada se sprema za pohod na Raqqu, posljednje uporište ove
'Ministar rata' oružane grupe ISIL identificiran je kao Abu Musab al-Masri, a ubijen je u borbama kod Halepa...
Kada počne rat svi govore o oružju, ubijanju… odlučio sam da pokažem šta znači solidarnost i ljubav, kaže Feras Fayyad.
Oglasi