Hangu

Sumnja se da je napad na pijaci djelo talibana, koji često napadaju snage sigurnosti i civile u plemenskim oblastima.
Ništa nije pronađeno
Oglasi