Hans Georg Knopp

Hans Georg Knopp, ključni čovjek njemačke kulturne politike, kaže da svaka država mora omogućiti bazu umjetnicima.
Ništa nije pronađeno
Oglasi