Holandija

Sud je odlučio da holandske snage nisu učinile dovoljno da zaštite Bošnjake koji su tražili sklonište u bazi UN-a.
Džamija, Islam, Muslimlani
Čelnik stranke Denk rekao je da je islamske vjerske objekte neophodno zaštititi pred rastućim problemom islamofobije.
Slučajevi brojne djece koja su aplicirala za azil i bila odbijena ponovo će biti razmatrani.
Islamske ustanove i džamije će biti pod zaštitom zbog porasta islamofobičnih prijetnji u holandskom gradu.
Na brodu se nalazi 47 migranata koji su spašeni u blizini libijske obale.
Turske vlasti deportirale su Johannu Corneliju Boersma, dopisnicu holandskog finansijskog lista Het Financieele Dagblad.
Oglasi